Gospodarka Wodna


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0017-2448
e-ISSN 2449-9439
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
Skrót Gosp. Wod.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2007)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2007)
6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
9 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 99
poprzednie
12345
następne

Bojarski, Antoni; Gręplowska, Zofia; Nachlik, Elżbieta
Scenariusze pracy zbiornika jako podstawa zarządzania nim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Bojarski, Antoni; Gręplowska, Zofia
Zalety i uwarunkowania analizy DPSIR w identyfikacji problemów zbiornika retencyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Twaróg, Bernard
Ochrona przeciwpowodziowa versus optymalna ochrona przeciwpowodziowa czyli subiektywizm działań optymalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Twaróg, Bernard
Zastosowanie teorii ruiny do oceny parametrów reguły sterowania zbiornikiem przeciwpowodziowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Hachaj, Paweł; Lewicki, Leszek; Nachlik, Elżbieta; Siuta, Tomasz
Efektywność modeli hydrodynamicznych w ocenie dynamiki zbiornika zaporowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Wolak, Andrzej; Przecherski, Piotr
Możliwości zastosowania zdalnie sterowanego, wielofunkcyjnego urządzenia pomiarowego do wykonywania badań na zbiornikach wodnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Bojarski, Antoni; Mazoń, Stanisław; Opaliński, Paweł; Przecherski, Piotr; Wolak, Andrzej
Charakterystyka czaszy zbiornika Goczałkowice do celów modelowania i oceny procesów sedymentacyjnych osadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Godyń, Izabela
Aktualizacja jednostkowych wskaźników wartości mienia wykorzystywanych do szacowania strat powodziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech; Kaniewska, Maria; Dąbrowska, Barbara
Alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Lenar-Matyas, Anna; Łapuszek, Marta; Ratomski, Jerzy
Określenie wpływu sedymentacji rumowiska i porostu roślinnego na przepustowość miedzywala
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2013
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech; Kaniewska, Maria; Dąbrowska, Barbara
Tendencje w zużyciu wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2013
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech
Infiltracja. Część 2, Budowa i odbiór ujęć
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2013
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech
Infiltracja. Część 1, Efekty uzdatniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2013
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Czaplicka-Kotas, Anna; Ślusarczyk, Zbigniew; Pięta, Małgorzata; Szostak, Anna
Biogeny w wodach dopływających do Zbiornika Goczałkowice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2012
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Bojarski, Antoni; Franik, Halina
Zmiany cisnienia w podłożu fliszowym zapory betonowej obserwowane w okresie realizacji jego uszczelnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2011
ISSN: 0017-2448
Gręplowska, Zofia; Książyński, Krzysztof W.
Analiza DPSIR jako narzędzia planowania ochrony przeciwpowodziowej – problemy z zastosowaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2011
ISSN: 0017-2448
Pięta, Małgorzata; Czaplicka-Kotas, Anna; Ślusarczyk, Zbigniew; Szostak, Anna
Zmiany trofii wód zbiornika Goczałkowice w latach 1956-2009
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2011
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Bojarski, Antoni; Gręplowska, Zofia; Nachlik, Elżbieta; Kondel, Beata; Zaleski, Janusz
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły - geneza i przyjęte rozwiązania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2011
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Nachlik, Elżbieta; Zaleski, Janusz
Zarządzanie gospodarką wodną – czekanie na Aleksandra Wielkiego, który przetnie istniejący węzeł gordyjski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2010
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Czaplicka-Kotas, Anna; Zagajska, Justyna; Ślusarczyk, Zbigniew; Szostak, Anna
Metale ciężkie w wodach dopływających do Zbiornika Goczałkowice w latach 2000-2007
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2010
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/