Gospodarka Wodna


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0017-2448
e-ISSN 2449-9439
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
Skrót Gosp. Wod.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2007)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2007)
6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
9 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 99
poprzednie
12345

Starzyk, Elżbieta; Walczykiewicz, Tomasz
Podział dorzecza na podobszary bilansowe metodą aglomeracji obszarów podstawowych zdefiniowanych w wielowymiarowej przestrzeni cech
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1999
Wit, Maria
Obniżenie kulminacji fali powodziowej przez polder Smolice do ochrony Krakowa przed powodzią
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1999
Fiszer, Józef; Piotr Fiszer
Powódź a nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1998
Węglarczyk, Stanisław
O nowej propozycji obliczania przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1998
Wieczysty, Artur; Iwanejko, Ryszarda
Metoda określania wymaganego poziomu niezawodności elementów systemu zaopatrzenia w wodę
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1998
Walczykiewicz, Tomasz; Słota, Henryk; Indyk, Wojciech; Potocki, Andrzej
Warunki korzystania z wód dorzeczy w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1997
Kisiel, Adam
Podciśnieniowy zbiornik retencyjny cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1997
Kisiel, Adam
Samoczynne urządzenia do płukania kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1994
Ratomski, Jerzy; Witkowska, Hanna
Dyskusja nad tezą B. Wyżgi o wpływie regulacji na zachowanie się koryta rzeki górskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1993
Ratomski, Jerzy; Stonawski, Jacek
Metodyka pomiarów i dokładność metod obliczeniowych kubatury czasz dużych zbiorników retencyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1993
Dawidowicz, Antoni Leon; Iwanejko, Ryszarda; Bajer, Jarosław; Wieczysty, Artur
Metody wyznaczania oczekiwanego czasu poprawnej pracy między uszkodzeniami wysoce niezawodnych elementów pompowni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1993
Słota, Henryk
Ekologiczne i ekonomiczno-społeczne uwarunkowania gospodarki wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1992
Ratomski, Jerzy; Stonawski, Jacek
Zalądowanie zbiornika Poraj na Warcie po 11 latach eksploatacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1992
Kisiel, Adam
Redukcja energii strumienia wody na odcinku pośredniego połączenia zbiornika retencyjnego z kolektorem odpływowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1992
Gawor, Adam; Ratomski, Jerzy
Konstrukcja zapór przeciwrumowiskowych a efektywność ich działania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1991
Majewski, Rafał; Bielski, Andrzej
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1990
ISSN: 0017-2448
Książyński, K.
Uproszczony opis infiltracji wody przez strefę aeracji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1990
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz; Włodarczyk-Kukuła, Maria; Zalewska, Ilona
Badania możliwości oczyszczania ścieków pofarbiarskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1989
ISSN: 0017-2448
Petlicka-Raj, Emilia; Balcerzak, Wojciech; Trębacz, Wacław
Usuwanie z wody powierzchniowej metali, detergentów i związków ropopochodnych w procesach fizykochemicznego oczyszczania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 1981
ISSN: 0017-2448

poprzednie
12345© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/