Gospodarka Wodna


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0017-2448
e-ISSN 2449-9439
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
Skrót Gosp. Wod.
Lista MNiSW B (od 2007)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2007)
6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 93
12345
następne

Radczuk, Laura; Gądek, Wiesław; Tokarczyk, Tamara
O konieczności wprowadzenia jednolitych standardów obliczania zasobów wodnych w gospodarce wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2019
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: nie
Godyń, Izabela
Ocena ryzyka powodziowego – wskaźniki wartości mienia na terenach mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2018
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Opaliński, Paweł
Przyczyny awarii przelewu stokowego na zaporze Oroville
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2018
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Twaróg, Bernard
Charakterystyka wieloletniej zmienności opadów na obszarach najbardziej narażonych na zjawiska ekstremalne. Część II – Obszar górnej i środkowej Odry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2018
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Twaróg, Bernard
Charakterystyka wieloletniej zmienności opadów na obszarach najbardziej narażonych na zjawiska ekstremalne. Część I – Obszar górnej Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2018
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Bojarski, Antoni; Nachlik, Elżbieta
Kanał Krakowski - przeszłość czy przyszłość?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2017
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Radzicki, Krzysztof
Termomonitoring procesów filtracyjno-erozyjnych w zaporach i wałach przeciwpowodziowych – dotychczasowy rozwój oraz kluczowe zagadnienia aplikacyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2017
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Wyżga, Bartłomiej; Jeleński, Józef; Lenar-Matyas, Anna; Nachlik, Elżbieta; Radecki-Pawlik, Artur; Zawiejska, Joanna
Ku najlepszym praktykom rewitalizacji i utrzymania rzek – konferencja międzynarodowa, Kraków, 20-25 września 2016 r.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2017
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Czaplicka, Anna; Lodowska, Jolanta
Biotest z zastosowaniem synchronicznej hodowli glonów Chlorella vulgaris w kontroli jakości środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2017
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Twaróg, Bernard
Ocena ryzyka parametrów reguły sterowania zbiornikiem przeciwpowodziowym z zastosowaniem elementów teorii ruiny oraz dwuwymiarowego rozkładu zmiennej losowej zbudowanej na funkcji copula
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2016
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Twaróg, Bernard
Określenie wartości przepływów charakterystycznych poniżej zbiornika Racibórz z zastosowaniem metod Monte Carlo opartych na funkcjach copula. Część II
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2015
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Twaróg, Bernard
Określenie wartości przepływów charakterystycznych poniżej zbiornika Racibórz z zastosowaniem metod Monte Carlo opartych na funkcjach copula. Część I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2015
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Węglarczyk, Stanisław
Osiem powodów konieczności rewizji stosowanych w Polsce wzorów na maksymalne roczne przepływy o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2015
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Bojarski, Antoni; Gręplowska, Zofia; Nachlik, Elżbieta
Scenariusze pracy zbiornika jako podstawa zarządzania nim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Bojarski, Antoni; Gręplowska, Zofia
Zalety i uwarunkowania analizy DPSIR w identyfikacji problemów zbiornika retencyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Twaróg, Bernard
Ochrona przeciwpowodziowa versus optymalna ochrona przeciwpowodziowa czyli subiektywizm działań optymalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Twaróg, Bernard
Zastosowanie teorii ruiny do oceny parametrów reguły sterowania zbiornikiem przeciwpowodziowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Hachaj, Paweł; Lewicki, Leszek; Nachlik, Elżbieta; Siuta, Tomasz
Efektywność modeli hydrodynamicznych w ocenie dynamiki zbiornika zaporowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Wolak, Andrzej; Przecherski, Piotr
Możliwości zastosowania zdalnie sterowanego, wielofunkcyjnego urządzenia pomiarowego do wykonywania badań na zbiornikach wodnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Bojarski, Antoni; Mazoń, Stanisław; Opaliński, Paweł; Przecherski, Piotr; Wolak, Andrzej
Charakterystyka czaszy zbiornika Goczałkowice do celów modelowania i oceny procesów sedymentacyjnych osadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2014
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0

12345
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/