Gospodarka Wodna


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0017-2448
e-ISSN 2449-9439
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
Skrót Gosp. Wod.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2007)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2007)
6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
9 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 99
poprzednie
12345
następne

Korpak, Joanna; Krzemień, Kazimierz; Radecki-Pawlik, Artur
Wpływ budowli regulacyjnych i poboru rumowiska na koryta rzek i potoków górskich – wybrane przykłady z rzek karpackich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2009
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Twaróg, Bernard
Określanie wartości przepływów charakterystycznych poniżej zbiorników retencyjnych z zastosowaniem metod Monte Carlo opartych na funkcjach copula
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2009
ISSN: 2449-9439
Indyk, Wojciech; Potocki, Andrzej
Dyskusja nad wodą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2008
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Twaróg, Bernard
Powiązanie podejścia Francou-Rodiera z formułami na obliczanie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2008
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Czaplicka-Kotas, Anna; Szalińska, Ewa; Wachałowicz, Marek
Rozkład stężeń chromu w osadach dennych zbiornika czorsztyńskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2008
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Łapuszek, Marta; Ratomski, Jerzy
Zmiany erozyjne dna koryta Soły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2008
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Drużyńska, Elżbieta
Projekt zintegrowany AquaStress
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2008
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Bonenberg, Jacek; Nachlik, Elżbieta
Wykorzystanie Land Cover Method do oceny zagrożeń ekosystemów wód powierzchniowych w zlewni Raby
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2007
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Krzyszkowski, Michał; Gądek, Wiesław
Ocena stopnia zamulenia zbiornika czorsztyńskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2007
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Węglarczyk, Stanisław
Metoda alternatywy zdarzeń identyfikacji rozkładu prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych w roku – analiza krytyczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2007
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Nachlik, Elżbieta
Miejsce ochrony przed powodzią w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2007
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Bonenberg, Jacek; Nachlik, Elżbieta
Aplikacja Land Cover Method do polskich warunków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2007
ISSN: 0017-2448
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Bojarski, Antoni; Nachlik, Elżbieta; Kledyński, Zbigniew; Żelazo, Jan
Przekształcenia w inżynierii i gospodarce wodnej – problemy i zadania do rozwiązania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2006
ISSN: 2449-9439
Radzicki, Piotr; Książyński, Krzysztof
Rozwiązania zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych wałów przeciwpowodziowych w różnych warunkach hydrogeologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2006
ISSN: 2449-9439
Nachlik, Elżbieta
Współczesne uwarunkowania w utrzymaniu rzek i potoków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2006
ISSN: 2449-9439
Czaplicka-Kotas, Anna; Szostak, Anna
Mangan i żelazo w wodach zbiornika Goczałkowice i jego dopływach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2006
ISSN: 0017-2448
Ratomski, Jerzy
Problemy regulacji potoków górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2006
ISSN: 2449-9439
Skupińska, Ewa [oprac.]
Woda na prostej : dyskusja redakcyjna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2006
ISSN: 0017-2448
Jarosińska, Elżbieta; Pierzga, Katarzyna
XXXIII Szkoła Hydrologii : Współczesne zagadnienia hydrologii, Mądralin, 16-20 maja 2005 r.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2005
ISSN: 0017-2448
Korczak, Paweł; Kocwa-Haluch, Renata; Dąbrowski, Wojciech
Zawracanie wód popłucznych do układu technologicznego w świetle ryzyka skażenia wody pitnej cystami pasożytniczych pierwotniaków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2005
ISSN: 2449-9439

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/