Gospodarka Wodna


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0017-2448
e-ISSN 2449-9439
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
Skrót Gosp. Wod.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2007)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2007)
6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
9 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 99
poprzednie
12345
następne

Twaróg, Bernard
Aspekty wdrażania wybranych elementów Ramowej Dyrektywy Wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2005
ISSN: 2449-9439
Twaróg, Bernard
Optymalna ochrona przed powodziami z uwzględnieniem ryzyka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2005
ISSN: 2449-9439
Radzicki, Krzysztof
Wykorzystanie metod termodetekcji do badań filtracji w ziemnych budowlach piętrzących
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2005
ISSN: 2449-9439
Bojarski, Antoni; Gręplowska, Zofia; Lewicki, Leszek; Łapuszek, Marta; Mazoń, Stanisław; Nachlik, Elżbieta; Stochmal, Renata
Koncepcja i sposób określania przepływu nieszkodliwego na przykładzie koryta Dunajca i koryta Skawy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2005
ISSN: 0017-2448
Czaplicka-Kotas, Anna; Szostak, Anna; Kocwa-Haluch, Renata
Eutrofizacja wód goczałkowickiego zbiornika wodnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2005
ISSN: 0017-2448
Pusłowska-Tyszewska, Dorota; Tyszewski, Sylwester; Jarząbek, Adam
Wybrane aspekty analizy antropogenicznych oddziaływań na wody powierzchniowe i ich skutków – rok 2004
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2005
ISSN: 2449-9439
Twaróg, Bernard
Ocena zagrożenia w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego. Mapa zagrożenia obszaru obwałowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2004
ISSN: 2449-9439
Ratomski, Jerzy
Zabudowa potoków górskich w terenach silnie zagospodarowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2004
ISSN: 2449-9439
Szalińska, Ewa; Jasztal, Andrzej; Krzyszkowski, Michał
Zanieczyszczenie środowiska wodnego zlewni zbiornika czorsztyńskiego związkami chromu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2003
ISSN: 0017-2448
Kostecki, Stanisław; Twaróg, Bernard
Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2003
ISSN: 0017-2448
Surówka, Andrzej; Piasek, Zbigniew
Kryteria stabilności granic katastralnych w strefach zalewowych rzek Polski południowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2003
ISSN: 0017-2448
Łapuszek, Marta; Ratomski, Jerzy
Erozja denna koryta Dunajca
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2003
ISSN: 0017-2448
Twaróg, Bernard; Kostecki, Stanisław
Wykorzystanie wielowymiarowego modelu rozpływu fali powodziowej z zastosowaniem MES do oceny zagrożenia powodziowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2003
ISSN: 0017-2448
Dąbrowski, Wojciech; Zielina, Michał
O możliwościach oszczędzania wody w gospodarstwach domowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2001
ISSN: 0017-2448
Dąbrowski, Wojciech; Buchta, Robert
Ocena Polskiej Normy PN-72/C-04609 w zakresie obliczeń równowagi węglanowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2001
ISSN: 0017-2448
Słota, Henryk
Planowanie, zarządzanie i finanse w gospodarce wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2001
ISSN: 0017-2448
Fiszer, Józef; Sarna, Stefan
Zagrożenia i ochrona budynków na obszarach zalewowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2001
ISSN: 0017-2448
Bardzik, Agnieszka; Gręplowska, Zofia
O czym mówią rzeki górnej Wisły w 2000 roku [Cz. 1]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2001
ISSN: 0017-2448
Fiszer, Józef
Woda w mieście - konferencja, Wiedeń, 7-8 grudnia 1999 r.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2000
ISSN: 0017-2448
Słota, Henryk; Kindler, Janusz
Problematyka kształtowania, wykorzystania i ochrony zasobów wodnych na łamach czasopisma "Gospodarka Wodna" : co było oraz co będzie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Wodna
Data wydania: 2000

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/