Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis


Wydawca Hindawi Publishing Corporation
ISSN 1048-9533
Skrót J. Appl. Math. Stoch. Anal.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 11

Kołodziej, Katarzyna
Existence and uniqueness of solutions of a semilinear functional-differential evolution nonlocal cauchy problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 2000
ISSN: 1048-9533
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Byszewski, Ludwik
Existence and uniqueness of a classical solution to a functional-differential abstract nonlocal cauchy problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 1999
ISSN: 1048-9533
Byszewski, Ludwik; Papageorgiou, Nikolaos S.
An application of a noncompactness technique to an investigation of the existence of solutions to a nonlocal multivalued darboux problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 1999
ISSN: 1048-9533
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Byszewski, Ludwik; Akca, Haydar
On a mild solution of a semilinear functional-differential evolution nonlocal problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 1997
ISSN: 1048-9533
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Byszewski, Ludwik
A system of impulsive degenerate nonlinear parabolic functional differential inequalities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 1994
ISSN: 1048-9533
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Byszewski, Ludwik
Impulsive nonlocal nonlinear parabolic differential problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 1993
ISSN: 1048-9533
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Byszewski, L.
Uniqueness criterion for solution of abstract nonlocal Cauchy problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 1993
ISSN: 1048-9533
Byszewski, L.
Existence of approximate solution to abstract nonlocal Cauchy problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 1992
ISSN: 1048-9533
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Byszewski, Ludwik
Existence of a solution of a Fourier nonlocal quasilinear parabolic problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 1991
ISSN: 1048-9533
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Byszewski, L.
Existence and uniqueness of solutions of nonlocal problems for hyperbolic equation u[xt] = F(x,t,u,u[x])
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 1990
ISSN: 1048-9533
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Byszewski, Ludwik
Strong maximum principles for parabolic nonlinear problems with nonlocal inequalities together with integrals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Data wydania: 1990
ISSN: 1048-9533
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/