Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu


Wydawca Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
ISSN 0324-8445
Skrót Pr. Nauk. AE we Wrocławiu
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Boratyńska-Sala, Anna; Balon, Urszula
Znaczenie kosztów jakości w systemie zarządzania jakością
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Data wydania: 2007
ISSN: 0324-8445
Kaczmarek, Jarosław; Rojek, Tomasz; Młynarski, Stanisław
Jedność ujęcia rocznego i wieloletniego w rachunku efektywności inwestycji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Kijkowska, Regina; LeGeros, Racquel Z.; Zuber, Jadwiga; Wzorek, Zbigniew; Cholewka, Elżbieta; Kowalska, Barbara
Rozkład termiczny syntetycznych (chloro-, fluoro-, hydroxy-) apatytów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Data wydania: 2001
ISSN: 0324-8445
Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew
Badania nad oceną jakości i własnościami użytkowymi fosforanów paszowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Data wydania: 1998
ISSN: 0324-8445
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/