Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu


Wydawca Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
ISSN 0324-8445
Skrót Pr. Nauk. AE we Wrocławiu
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Boratyńska-Sala, Anna; Balon, Urszula
Znaczenie kosztów jakości w systemie zarządzania jakością
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2007
Kaczmarek, Jarosław; Rojek, Tomasz; Młynarski, Stanisław
Jedność ujęcia rocznego i wieloletniego w rachunku efektywności inwestycji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/