Przegląd Lekarski


Wydawca [s.n.]
ISSN 0860-0422
Skrót Prz. Lek.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 6

Kromka, Magdalena; Milewski, Grzegorz; Szydek, Marcin
Analiza numeryczna MES układu stomatognatycznego żuchwy dla przypadku przeszczepu autogennego stabilizowanego makropłytką
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Lekarski
Data wydania: 2004
Szkodny, Paweł; Karmowski, Wojciech et al.
Analiza wahań ciśnienia tętniczego u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Lekarski
Data wydania: 2004
Latała, Zbigniew; Wojnar, Leszek et al.
Wstępne testy kliniczne metody automatycznej detekcji lewej komory serca
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Lekarski
Data wydania: 2004
Kulig, Marek; Mazurkiewicz, Stanisław
Telemetria pomiarowa w ortopedii jako nowa jakość w transmisji i diagnostyce medycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Lekarski
Data wydania: 2004
Góra, Marta; Knapczyk, Józef
Analiza przemieszczeń modelu stawu kolanowego o ruchu przestrzennym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Lekarski
Data wydania: 2004
Rynkiewicz, Anna M.; Zawiejska, Beata; Krawczyk, Krzysztof; Ryniewicz, Andrzej
Diagnostyka patologii stawu na podstawie wybranych badań płynu i chrząstki stawowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Lekarski
Data wydania: 2004
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/