Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 256
123456 ... 13
następne

Marcinek, Roman; Myczkowski, Zbigniew
Ocalić wiatr. Potrzeba zmian w ochronie krajobrazu kulturowego Ciechocinka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Rizzi, Paola; Porębska, Anna; Rogulska, Aleksandra
Towards alternative strategies for the post-disaster recovery of cultural heritage sites: a case study of the Basilica of St. Benedict in Norcia, Italy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Malinowska-Petelenz, Beata; Suchoń, Filip
Szkic o ewolucji formy w polskiej architekturze sakralnej 1945-1965 na wybranych przykładach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ałykow, Krzysztof; Bednarz, Łukasz; Krupa, Michał; Zalisko, Marek; Jasieńko, Jerzy
Wpływ systemu dofinansowania prac budowlano-konserwatorskich oraz nieprzewidzianych czynników zewnętrznych na zagrożenia procesu inwestycyjnego w obiektach zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Quedlinburg – autentyczna tkanka historycznego miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bojęś-Białasik, Anna; Grochal, Aleksandra; Magrysiewicz-Dobrzańska, Katarzyna
Salvator Mundi Stanisława Samostrzelnika – o przypadkowym odkryciu polichromii i jej znaczeniu dla tożsamości Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Rewaloryzacja zajezdni tramwajowej a kształtowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy św. Wawrzyńca w Krakowie. Wybrane fragmenty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gyurkovich, Mateusz; Dudzic-Gyurkovich, Karolina; Matusik, Agnieszka
Opuszczone browary i destylarnie – adaptacja zabytkowych struktur i kontynuacja tkanki urbanistycznej jako element zrównoważonego rozwoju miast historycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Perspektywy nowoczesnej rewitalizacji miasta Golub-Dobrzyń w kontekście jego dziedzictwa historycznego, tkanki zabytkowej oraz walorów naturalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kobylarczyk, Justyna; Hryniewicz, Małgorzata; Krupa, Michał; Mamedov, Alirza; Marchwiński, Janusz
Place of cultural heritage in the contemporary image of Jarosław
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulig, Anna
Krakowskie collegium od "kolebki". O adaptowanych podziemiach Collegium Maius i ich średniowiecznych sklepieniach kolebkowych (piwnice u Szczepana Pęcherza)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gyurkovich, Jacek
Recipe for a new life in post-industrial areas
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz, Kazimierz; Bednarz, Łukasz; Mamedov, Alirza; Malczewska, Joanna
Czarny Dunajec: selected issues of cultural heritage conservation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ivashko, Yulia; Peng, Chang; Yang, Ding; Krupa, Michał; Bednarz, Łukasz
Genesis and functional features of Chinese pavilions and Chinese experience in the restoration of wooden structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wójcik, Dawid; Raszczuk, Krzysztof; Jasieńko, Jerzy; Kadłuczka, Andrzej
Theoretical analysis of static behavior of masonry pillars with geometric imperfections
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Charciarek, Marcin; Derkowski, Wit
A voice on Polish socialist Brutalist architecture: protection of concrete element surfaces in the context of sustainable development
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Forczek-Brataniec, Urszula; Koppel, Paulina
Visual analysis as an element of the cultural park protection plan: evolution and development of the method on the example of several districts in Cracow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Korzeniowska, Agata
Impact of legal protection on the preservation of a historical rural structure on the example of Frydman
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kozień-Woźniak, Magdalena
Protection of the architectural and urban layout as a basis for the design of the underground extension of the historic building of the Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stala, Klaudia
Architectural creation in the archaeological reserve on the example of the New Acropolis Museum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

123456 ... 13
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/