Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 226
123456 ... 12
następne

Ivashko, Yulia; Chang, Peng; Dmytrenko, Andrii; Kozłowski, Tomasz; Mykhailovskyi, Denys
Influence of structural schemes on the shaping of historical wooden buildings: on the examples of traditional Chinese pavilions, pavilions of the Chinoiserie style and Ukrainian wooden churches
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Staniewska, Anna; Petryshyn, Halyna; Lukashchuk, Halyna; Kliusa, Tetiana; Koprynia, Karolina
Values of the historical parks and gardens of psychiatric hospitals in Kulparków and Kobierzyn as the basis for their revalorization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa; Godula-Węcławowicz, Róża
Tradycja i współczesność w architekturze Zakopanego. Wybrane aspekty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Jasieńko, Jerzy; Kadłuczka, Andrzej
Kopuła Brunelleschiego we Florencji, wybrane problemy budowlane, statyczne i konserwatorskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kołodziejczyk, Katarzyna; Przygodzki, Dominik
Podziemia kolegiaty w Wiślicy: unikalne relikty średniowiecznej sztuki architektonicznej. Problematyka ich zabezpieczenia, konserwacji i ekspozycji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Filipowski, Szymon; Wójtowicz, Maciej; Zieliński, Rafał
Modelowanie przestrzenne BIM w obiektach zabytkowych na przykładzie budynku koszarowego byłego Obozu Auschwitz I w obszarze "Lagererweiterung"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marcinek, Roman; Myczkowski, Zbigniew; Siwek, Andrzej
Ocena skuteczności ochrony krajobrazu w parkach kulturowych w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kozień-Woźniak, Magdalena; Kamisiński, Tadeusz
Modernizacja sali dawnego kina Capitol we Wrocławiu dla potrzeb teatru muzycznego w kontekście zagadnień konserwatorskich i akustycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Miejska architektura Poznania w modernistycznej interpretacji Stefana Cybichowskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Krupa, Michał; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata; Bednarz, Łukasz; Mamedov, Alirza
Eye-tracking study of the perception of contemporary works of architecture built in a historic cultural landscape on the example of German cities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Sroczyńska, Jolanta
Wartość społeczna zabytków architektury w świetle wybranych dokumentów UNESCO, ICOMOS, Rady Europy, kształtujących teorię ochrony dziedzictwa kulturowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Suchoń, Filip
Stacja transformatorowa „Mogiła”. Nieznany ślad tajnego eksperymentu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gyurkovich, Mateusz; Sotoca, Adolf; Szarata, Andrzej; Szczerek, Eliza; Matusik, Agnieszka; Poklewski-Koziełł, Damian; Suchoń, Filip
Osiedla mieszkaniowe z drugiej połowy XX wieku jako struktury dziedzictwa urbanistycznego – przykład zespołu osiedli mistrzejowickich w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dudzic-Gyurkovich, Karolina; Gyurkovich, Jacek
Przekształcenia najbliższego otoczenia zamku piastowskiego w Legnicy po II wojnie światowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Tradycja i współczesność przemysłowego miasta w rewaloryzowanym kwartale Fuzja
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bednarz, Łukasz J.; Drygała, Izabela J.; Gentilini, Cristina; Jasieńko, Jerzy; Dulińska, Joanna M.; Kuśnierz, Kazimierz
From digital surveying to heritage analysis on the example of a baroque church: a proposal for structural strengthening and monitoring
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dyomin, Mykola; Ivashko, Yulia; Ivashko, Oleksandr; Kuśnierz, Kazimierz; Kuzmenko, Tetiana
Development trends and problems of large ukrainian historical cities in the twentieth and twenty-first century: case study of urban tendencies and problems of revitalization of an industrial district
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Kobylarczyk, Justyna; Malczewska, Joanna; Ivashko, Yulia; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata
Qualitative analysis of architectural education in the protection of a historic city
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulig, Anna; Filipowski, Szymon; Wójtowicz, Maciej
Nowe technologie w badaniach zabytków architektury. Analiza parametryczno-algorytmiczna gotyckiego sklepienia w Szydłowcu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stachurska, Marta
Dwa oblicza Matery. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego Matery w procesie rewitalizacji antycznego miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

123456 ... 12
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/