Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 245
poprzednie
123456789 ... 13
następne

Pikulski, Piotr; Szpyt, Maksymilian
Próba jednoznacznego ustalenia położenia łobzowskiego fortalicium Kazimierza Wielkiego na Panoramie Krakowa z 1536/1537 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malik, Rafał
Bobowa. O układzie lokacyjnym miasta w kontekście wielkości działki siedliskowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bojęś-Białasik, Anna
Piece hypokaustyczne w klasztorach Małopolski. Wybrane przykłady pieców i systemów grzewczych, odkrytych podczas badań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bogdanowska, Monika
Pomnik historii – podróż po mapie pamięci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz, Kazimierz; Jasieńko, Jerzy
Od redakcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Budziakowski, Mateusz
Rozwój przestrzenny Lipnicy Murowanej w czasach zaborów w świetle austriackich map wojskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łyziak-Dyga, Paulina
Adaptacje zabudowy fortecznej na przykładzie Sarzany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sroczyńska, Jolanta
Wartości społeczne w ochronie zabytków – jak nauczać ludzi ich wyróżniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Paprzyca, Krystyna
Architektura inkaska a natura – Machu Picchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czechowicz, Jacek
Średniowieczne odniesienia w architekturze krakowskich kościołów z początku XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bojęś-Białasik, Anna
Piece hypokaustyczne w klasztorach Małopolski. Zarys rozwoju techniki ogrzewnictwa i najstarsze odkryte systemy ogrzewania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Furtak, Marcin; Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Beton w adaptacjach i rozbudowach obiektów zabytkowych (na wybranych przykładach z Porto)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gyurkovich, Mateusz
Wybrane przykłady transformacji zespołów poprzemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Figurska-Dudek, Joanna; Malczewska, Joanna
Dziedzictwo architektoniczne (ratusz oraz pałac) miasta Dukla na Podkarpaciu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Michał Proksa i Monika Zub, Kościoły neoromańskie w archidiecezji przemyskiej
Typ: recenzja
Data wydania: 2018
Stala, Klaudia
Na straży tożsamości i dziedzictwa narodowego. Archeolodzy w służbie II Rzeczypospolitej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2018
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Wikłacz, Zbigniew
Wilgoć w budynkach zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2018
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Pikulski, Piotr
W poszukiwaniu architektonicznego stylu Jana III Sobieskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2018
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Przygodzki, Dominik
Od stanowiska archeologicznego do rezerwatu archeologicznego i parku archeologicznego, czyli muzealizacja archeologiczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2018
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Kuśnierz, Kazimierz
Rynki wybranych miast nowożytnych w Małopolsce – cz. 1 (ośrodki gospodarcze)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2018
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13

poprzednie
123456789 ... 13
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/