Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 246
poprzednie
23456789101112
następne

Tołłoczko, Zdzisława
Wieżowiec siedziby Łotewskiej Akademii Nauk w Rydze – przykład architektury socrealizmu czy też eklektyczno-neohistoryzującego radzieckiego retrospektywizmu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Tołłoczko, Zdzisława
Non omnis moriar. Czyli o bieżącej kondycji neoklasycyzmu w architekturze współczesnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Tołłoczko, Zdzisława
Kostium francuski w architekturze XIX wieku i jego recepcji na ziemiach Polski na przykładzie pałaców w Świerklańcu i Kronenberga w Warszawie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Tołłoczko, Zdzisława
Z relacji pomiędzy gotykiem i jego odwiecznymi filiacjami a stylem elżbietańskim w architekturze angielskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Białkiewicz, Andrzej
O ochronie architektury sakralnej lat 70. i 80. XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Żychowska, Maria Jolanta
Spojrzenie wstecz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Kontrowersje wokół ochrony dziedzictwa powojennego modernizmu w Krakowie na przykładzie hotelu Forum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Stala, Klaudia
Najstarszy widok łobzowskiego castellum Kazimierza Wielkiego z 1536/1537 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Czechowicz, Jacek
Kościoły Antoniego Mazura – strzelistość i rytm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Sroczyńska, Jolanta
Polska polityka historyczna i jej wpływ na kształtowanie się praktyki konserwatorskiej w pierwszych latach powojennych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Urbańska, Marta A.
Polska architektura późnego modernizmu – kategorie stanu zachowania, syntetyczne studia przypadków i dylematy konserwacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Problematyka ochrony dziedzictwa architektury polskiej 2 połowy XX wieku na wybranych przykładach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Stożek, Łukasz
Kościół parafialny w Kasince Małej – zapomniane dzieło Jana Sasa-Zubrzyckiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Zin, Barbara
Ochrona idei nowatorskich na przykładzie przedsoborowej architektury sakralnej diecezji tarnowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Co zrobić z tym postmodernizmem?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Gyurkovich, Jacek
Quo vadis "Cracovia"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Nowy Teatr Szekspirowski w Gdańsku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Gaczoł, Andrzej
Możliwości i ograniczenia wojewódzkich konserwatorów zabytków w pierwszej połowie XX wieku (na przykładach z terenu obecnego województwa małopolskiego)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Gaczoł, Andrzej
Katarzyna Łakomy : Willa w krajobrazie miasta przemysłowego
Typ: recenzja
Data wydania: 2016
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Gaczoł, Andrzej
Beata Makowska : Kamienice krakowskie z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego położone na obszarze pomiędzy pierwszą i drugą obwodnicą. Charakterystyka form i ich ewolucja
Typ: recenzja
Data wydania: 2016
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13

poprzednie
23456789101112
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/