Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 245
poprzednie
1 ... 78910111213
następne

Białkiewicz, Andrzej
Wspomnienie o profesorze Wiktorze Zinie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2008
ISSN: 0860-2395
Myczkowski, Zbigniew; Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Rymsza-Mazur, Wojciech; Chajdys, Karol
Rejestracja krajobrazów warownych jako podstawa rewitalizacji dawnych twierdz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2008
ISSN: 0860-2395
Motak, Maciej
Przemiany urbanistyki, architektury i krajobrazu kulturowego Krakowa w latach 1989-2007. Zarys problematyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2007
ISSN: 0860-2395
Stala, Klaudia
Tetrakonchos NMP (św. św. Feliksa i Adaukta) na Wawelu jako przykład dziedzictwa antycznego w architekturze wczesnośredniowiecznej. Problemy interpretacyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2007
ISSN: 0860-2395
Waszczyszyn, Elżbieta
Rozwój poglądów na projektowanie XIX-wiecznych szpitali akademickich na przykładzie I Kliniki Chirurgii UJ w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2007
ISSN: 0860-2395
Stożek, Łukasz
Architektura Myślenic od końca XIX wieku do II wojny światowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2007
ISSN: 0860-2395
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Uwagi o rowoju przestrzennym Dobczyc w okresie średniowiecza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2007
ISSN: 0860-2395
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Nowe życie architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2006
ISSN: 0860-2395
Gaczoł, Andrzej
Marian Kornecki (1924-2001)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2006
ISSN: 0860-2395
Gaczoł, Andrzej
20. rocznica II Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków. Kraków, 24-25 października 1985 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2006
ISSN: 0860-2395
Czubiński, Jacek
Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej na Ukrainie (Głos w dyskusji)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2006
ISSN: 0860-2395
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Myślenice. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2006
ISSN: 0860-2395
Wrana, Jan; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Konserwacje polskich architektów poza granicami kraju. Rewaloryzacja placu Chlebnaja Płoszczad w Riazaniu (głos w dyskusji)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2006
ISSN: 0860-2395
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Współczesne sposoby rewaloryzacji i adaptacji ruin obiektów sakralnych w Europie (na wybranych przykładach)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2006
ISSN: 0860-2395
Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Rymanów Zdrój : w obronie krajobrazu kulturowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2006
ISSN: 0860-2395
Myczkowski, Zbigniew
Szydłów – niezwykły krajobraz warowny w skali Europy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2006
ISSN: 0860-2395
Gaczoł, Andrzej
Ochrona miast historycznych a planowanie przestrzenne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2005
ISSN: 0860-2395
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie w granicach kasztelanii chrzanowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2005
ISSN: 0860-2395
Gaczoł, Andrzej
Prace konserwatorskie w zespole klasztornym Bernardynek w Krakowie – przywrócenie renesansowej loggii arkadowej dawnego dworu Lanckorońskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2004
ISSN: 0860-2395
Gaczoł, Andrzej
Prace konserwatorskie w Bieczu w ostatnim dziesięcioleciu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2003
ISSN: 0860-2395

poprzednie
1 ... 78910111213
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/