Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 246
poprzednie
1 ... 5678910111213
następne

Malik, Rafał
Słomniki. Charakterystyka budowy przestrzennej miasta średniowiecznego w oparciu o analizę wielkości działki lokacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Tołłoczko, Zdzisława
W kręgu dziejów mediewalnych miast i miasteczek Ziemi Krakowskiej czyli Skawina w średniowieczu : zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne pióra Dominiki Kuśnierz-Krupy
Typ: recenzja
Data wydania: 2013
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Stala, Klaudia
Fenomen „sali o 24 słupach”. Reinterpretacja reliktów romańskiego palatium na Wzgórzu Wawelskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Tołłoczko, Zdzisława
W kręgu dziejów mediewalnych miast i miasteczek Ziemi Krakowskiej czyli Skawina w średniowieczu. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne pióra Dominiki Kuśnierz-Krupy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Jaśliska w dawnej ziemi krakowskiej w świetle mapy Miega
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Kołaczyce na mapie Miega
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Kuśnierz, Kazimierz
Problematyka rekonstrukcji wież na zabytkowych ratuszach na przykładzie Sieniawy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Kuśnierz-Krupa, Dominika
„Portugalska szkoła konserwacji” – kwartał das Cardosas w centrum Porto
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Sokal nad Bugiem w świetle mapy Miega
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Kołodziejczyk, Katarzyna
Słowo, obraz, symbol. O wielości języków opisywania i wyrażania świata w kontekście kultury i sztuki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kuśnierz-Krupa, Dominika
„Portugalska szkoła konserwacji” – Muzeum Transportu i Komunikacji Eduarda Souto Moury w Porto
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2012
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Sroczyńska, Jolanta
Cité de l’architecture et du patrimoine – modelowa prezentacja Dziedzictwa architektonicznego Francji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2012
ISSN: 0860-2395
Malik, Rafał
Działka lokacyjna w strukturze średniowiecznych miast małopolskich. XIII-wieczne lokacje miejskie dawnego księstwa oświęcimsko-zatorskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2012
ISSN: 0860-2395
Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz
Ze studiów nad recepcją problemów architektury między neoklasycyzmem i historyzmem w sztuce krajów nordyckich XIX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2012
ISSN: 0860-2395
Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz
Z zagadnień urbanistyki i neostylistyki architektury historyzmu wiedeńskiej Ringstrasse
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2012
ISSN: 0860-2395
Gyurkovich, Mateusz
Współczesne adaptacje barcelońskich zabytków z przełomu wieków XIX i XX
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2012
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Hojdys, Łukasz; Krajewski, Piotr
Experimental tests on strengthened and unstrengthened masonry vault with backfill
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2012
ISSN: 0860-2395
Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Revalorization of the town hall in Sieniawa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Matysek, Piotr; Łątka, Dawid
Comments on the application of the sclerometric method in the diagnostics of brick masonry
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Hojdys, Łukasz; Krajewski, Piotr
Experimental tests on strengthened and unstrengthened masonry vault with backfill
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

poprzednie
1 ... 5678910111213
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/