Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 246
poprzednie
1 ... 678910111213
następne

Kuśnierz-Krupa, Dominika
Nowy Jork – architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2011
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kulig, Anna
Historia miasta zapisana w jego murach – refleksje o autentycznych pozostałościach i przeszłości odczytanej z ikonografii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2011
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Malik, Rafał
Radymno. Charakterystyka budowy przestrzennej miasta lokacyjnego w świetle analizy materiałów kartograficznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2011
ISSN: 0860-2395
Gyurkovich, Mateusz
MuseumsQuartier jako dopełnienie kompozycyjne Forum Cesarskiego w Wiedniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2011
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Odważna współczesna realizacja w zabytkowym środowisku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Historia zagospodarowania przestrzennego miasta "kazimierzowskiego" w Małopolsce na przykładzie Skawiny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Stala, Klaudia
Ecclesia de novo constructa Kościół kanoników regularnych w Górce koło Sobótki. Rekonstrukcja drugiej fazy przebudowy palatium możnowładczego Piotra Włostowica
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Stala, Klaudia
Palatium możnowładcze Piotra Włostowica? Rekonstrukcja najstarszej fazy budowli romańskiej w Sobótce-Górce na podstawie najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Bojęś-Białasik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata
Cystersi, średniowieczni mistrzowie inżynierii wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Waszczyszyn, Elżbieta
19-wieczna Klinika Lekarska Collegium Medicum UJ w Krakowie : zarys problemów konserwatorskich w świetle wymogów współczesnego szpitala akademickiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 0860-2395
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Zamek w Skawinie jako przykład średniowiecznej warowni fundacji króla Kazimierza Wielkiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Gaczoł, Andrzej
Krypta pod kaplicą Morstinów w Wieliczce. Rekonstrukcja, konserwacja, adaptacja
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Gaczoł, Andrzej
Związki Krakowa i Łucka na przestrzeni wieków XIX i XX (przyczynek do dziejów służby ochrony zabytków w Polsce w okresie międzywojennym)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Stala, Klaudia
Uwagi w kontekście ostatnich odkryć w rotundzie i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Jasieńko, Jerzy; Kadłuczka, Andrzej; Sroczyńska, Jolanta; Kadłuczka, Katarzyna; Nowak, Tomasz
Kolegiata Św. Trójcy w Ołyce na Wołyniu (Ukraina) – rejestracja stanu zachowania, problemy konserwatorskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Bojęś-Białasik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata
Średniowieczne urządzenia grzewcze w klasztorze cystersów w Jędrzejowie i augustianów-eremitów na Kazimierzu w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Kulig, Anna; Romaniak, Krystyna
Monumentalne budowle Gdańska w ujęciu XVII-wiecznego architekta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kwiecień, Arkadiusz
Polimerowe złącze podatne – innowacyjna metoda naprawy i konserwacji obiektów zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Malik, Rafał
Brzesko. Ze studiów nad rozwojem przestrzennym miasta lokacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2008
ISSN: 0860-2395
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Dunajcem. Czchów. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2008
ISSN: 0860-2395

poprzednie
1 ... 678910111213
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/