Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 239
poprzednie
1 ... 6789101112
następne

Stala, Klaudia
Palatium możnowładcze Piotra Włostowica? Rekonstrukcja najstarszej fazy budowli romańskiej w Sobótce-Górce na podstawie najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Bojęś-Białasik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata
Cystersi, średniowieczni mistrzowie inżynierii wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Waszczyszyn, Elżbieta
19-wieczna Klinika Lekarska Collegium Medicum UJ w Krakowie : zarys problemów konserwatorskich w świetle wymogów współczesnego szpitala akademickiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 0860-2395
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Zamek w Skawinie jako przykład średniowiecznej warowni fundacji króla Kazimierza Wielkiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2010
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Gaczoł, Andrzej
Krypta pod kaplicą Morstinów w Wieliczce. Rekonstrukcja, konserwacja, adaptacja
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Gaczoł, Andrzej
Związki Krakowa i Łucka na przestrzeni wieków XIX i XX (przyczynek do dziejów służby ochrony zabytków w Polsce w okresie międzywojennym)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Stala, Klaudia
Uwagi w kontekście ostatnich odkryć w rotundzie i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Jasieńko, Jerzy; Kadłuczka, Andrzej; Sroczyńska, Jolanta; Kadłuczka, Katarzyna; Nowak, Tomasz
Kolegiata Św. Trójcy w Ołyce na Wołyniu (Ukraina) – rejestracja stanu zachowania, problemy konserwatorskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Bojęś-Białasik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata
Średniowieczne urządzenia grzewcze w klasztorze cystersów w Jędrzejowie i augustianów-eremitów na Kazimierzu w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Kulig, Anna; Romaniak, Krystyna
Monumentalne budowle Gdańska w ujęciu XVII-wiecznego architekta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kwiecień, Arkadiusz
Polimerowe złącze podatne – innowacyjna metoda naprawy i konserwacji obiektów zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-2395
Malik, Rafał
Brzesko. Ze studiów nad rozwojem przestrzennym miasta lokacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2008
ISSN: 0860-2395
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Dunajcem. Czchów. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2008
ISSN: 0860-2395
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Nowe życie średniowiecznych kościołów z Maastricht
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2008
ISSN: 0860-2395
Białkiewicz, Andrzej
Wspomnienie o profesorze Wiktorze Zinie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2008
ISSN: 0860-2395
Myczkowski, Zbigniew; Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Rymsza-Mazur, Wojciech; Chajdys, Karol
Rejestracja krajobrazów warownych jako podstawa rewitalizacji dawnych twierdz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2008
ISSN: 0860-2395
Motak, Maciej
Przemiany urbanistyki, architektury i krajobrazu kulturowego Krakowa w latach 1989-2007. Zarys problematyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2007
ISSN: 0860-2395
Stala, Klaudia
Tetrakonchos NMP (św. św. Feliksa i Adaukta) na Wawelu jako przykład dziedzictwa antycznego w architekturze wczesnośredniowiecznej. Problemy interpretacyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2007
ISSN: 0860-2395
Waszczyszyn, Elżbieta
Rozwój poglądów na projektowanie XIX-wiecznych szpitali akademickich na przykładzie I Kliniki Chirurgii UJ w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2007
ISSN: 0860-2395
Stożek, Łukasz
Architektura Myślenic od końca XIX wieku do II wojny światowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2007
ISSN: 0860-2395

poprzednie
1 ... 6789101112
następne© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/