Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 246
123456 ... 13
następne

Kulig, Anna
Krakowskie collegium od "kolebki". O adaptowanych podziemiach Collegium Maius i ich średniowiecznych sklepieniach kolebkowych (piwnice u Szczepana Pęcherza)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Gyurkovich, Jacek
Recipe for a new life in post-industrial areas
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kuśnierz, Kazimierz; Bednarz, Łukasz; Mamedov, Alirza; Malczewska, Joanna
Czarny Dunajec: selected issues of cultural heritage conservation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Ivashko, Yulia; Peng, Chang; Yang, Ding; Krupa, Michał; Bednarz, Łukasz
Genesis and functional features of Chinese pavilions and Chinese experience in the restoration of wooden structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Wójcik, Dawid; Raszczuk, Krzysztof; Jasieńko, Jerzy; Kadłuczka, Andrzej
Theoretical analysis of static behavior of masonry pillars with geometric imperfections
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Charciarek, Marcin; Derkowski, Wit
A voice on Polish socialist Brutalist architecture: protection of concrete element surfaces in the context of sustainable development
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Forczek-Brataniec, Urszula; Koppel, Paulina
Visual analysis as an element of the cultural park protection plan: evolution and development of the method on the example of several districts in Cracow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Korzeniowska, Agata
Impact of legal protection on the preservation of a historical rural structure on the example of Frydman
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kozień-Woźniak, Magdalena
Protection of the architectural and urban layout as a basis for the design of the underground extension of the historic building of the Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Stala, Klaudia
Architectural creation in the archaeological reserve on the example of the New Acropolis Museum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Zachariasz, Agata; Jopek, Dorota; Kochel, Laura
Structure of areas of greenery within Cracow’s city blocks: historical transitions and contemporary development in the context of adaptation to climate change
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Celadyn, Wacław; Porębska, Anna; Paruch, Roman; Karczmarczyk, Stanisław
Methods for protecting, conserving, repairing and reinforcing highly vulnerable world heritage sites: guidelines for the sector BI of the former KL Auschwitz II-Birkenau Master Plan for Preservation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Myczkowski, Zbigniew; Siwek, Andrzej
Cultural park: between the pressure of globalism and the protection of local values, a case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Ros Campos, Andrés; Verdejo Gimeno, Pedro; Twardowski, Mariusz
Heritage, concrete and symbolism in Carlo Scarpa’s architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Ivashko, Yulia; Tovbych, Valerii; Dmytrenko, Andrii; Ushakova, Olga; Kondratska, Olga; Bigaj, Przemysław
Stylistic features of secession décor in Ukraine as the basis for its restoration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kulig, Anna; Hryniewicz, Małgorzata
Muzeum w krakowskim spichlerzu. Problematyka adaptacji zabytku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Bojęś-Białasik, Anna; Czechowicz, Jacek; Szyma, Marcin
Kościół Zwiastowania NMP w Odechowie i dom dla kanoników w Wiślicy – przykład spójności architektury świeckiej i sakralnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Ivashko, Yulia; Chang, Peng; Dmytrenko, Andrii; Kozłowski, Tomasz; Mykhailovskyi, Denys
Influence of structural schemes on the shaping of historical wooden buildings: on the examples of traditional Chinese pavilions, pavilions of the Chinoiserie style and Ukrainian wooden churches
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Staniewska, Anna; Petryshyn, Halyna; Lukashchuk, Halyna; Kliusa, Tetiana; Koprynia, Karolina
Values of the historical parks and gardens of psychiatric hospitals in Kulparków and Kobierzyn as the basis for their revalorization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa; Godula-Węcławowicz, Róża
Tradycja i współczesność w architekturze Zakopanego. Wybrane aspekty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

123456 ... 13
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/