Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 256
poprzednie
12345678 ... 13
następne

Dudzic-Gyurkovich, Karolina; Gyurkovich, Jacek
Przekształcenia najbliższego otoczenia zamku piastowskiego w Legnicy po II wojnie światowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Tradycja i współczesność przemysłowego miasta w rewaloryzowanym kwartale Fuzja
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bednarz, Łukasz J.; Drygała, Izabela J.; Gentilini, Cristina; Jasieńko, Jerzy; Dulińska, Joanna M.; Kuśnierz, Kazimierz
From digital surveying to heritage analysis on the example of a baroque church: a proposal for structural strengthening and monitoring
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dyomin, Mykola; Ivashko, Yulia; Ivashko, Oleksandr; Kuśnierz, Kazimierz; Kuzmenko, Tetiana
Development trends and problems of large ukrainian historical cities in the twentieth and twenty-first century: case study of urban tendencies and problems of revitalization of an industrial district
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Kobylarczyk, Justyna; Malczewska, Joanna; Ivashko, Yulia; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata
Qualitative analysis of architectural education in the protection of a historic city
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulig, Anna; Filipowski, Szymon; Wójtowicz, Maciej
Nowe technologie w badaniach zabytków architektury. Analiza parametryczno-algorytmiczna gotyckiego sklepienia w Szydłowcu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stachurska, Marta
Dwa oblicza Matery. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego Matery w procesie rewitalizacji antycznego miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pikulski, Piotr
Synteza badań nad stanem zachowania pałacu w Łobzowie na przestrzeni wieków – komputerowe rekonstrukcje brył obiektu od fortalicium Kazimierza Wielkiego do barokowej rezydencji Wazów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kadłuczka, Andrzej
Zamość – miasto idealne. Europejskość rozwiązań urbanistycznych citta di fortezza Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz, Kazimierz
Historia rozwoju przestrzennego Gorlic w średniowieczu w kontekście bieżącej ochrony konserwatorskiej – wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Białkiewicz, Andrzej; Stelmach, Bolesław; Żychowska, Maria J.
Dobra kultury współczesnej. Zarys problemu ochrony
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Krupa, Michał; Yang, Ding; Tovbych, Valerii; Gnatiuk, Liliia
Sacrality, mythologism and realism of mural painting of the Han Dynasty and its influence on the further development of Chinese art and architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Figurska-Dudek, Joanna; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Malczewska, Joanna; Kuśnierz, Kazimierz
Historia rozwoju przestrzennego Przecławia w średniowieczu w kontekście bieżącej ochrony konserwatorskiej – wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kołodziejczyk, Katarzyna
Rekonstrukcja figury Madonny z kościoła zamkowego Najświętszej Maryi Panny. Przyczynek do genezy jej symbolicznej roli w strukturze przestrzennej Malborka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Budziakowski, Mateusz; Piotrowska, Natalia; Kłusek, Marzena
Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej – analiza substancji zabytkowej. Wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga
Konserwacja założeń zieleni Twierdzy Kraków – zarys problematyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Piekło, Joanna
Bastion III „Kleparz” – brama turystyki kulturowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga
Bastion III „Kleparz” Twierdzy Kraków – uwarunkowania procesu rewaloryzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zin, Barbara
Ochrona i ekspozycja miejsc kulturowych niezachowanych rezydencji Radziwiłłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Wyburzać czy zachować dla przyszłości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
12345678 ... 13
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/