Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 245
poprzednie
1234567 ... 13
następne

Kołodziejczyk, Katarzyna; Przygodzki, Dominik
Podziemia kolegiaty w Wiślicy: unikalne relikty średniowiecznej sztuki architektonicznej. Problematyka ich zabezpieczenia, konserwacji i ekspozycji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Filipowski, Szymon; Wójtowicz, Maciej; Zieliński, Rafał
Modelowanie przestrzenne BIM w obiektach zabytkowych na przykładzie budynku koszarowego byłego Obozu Auschwitz I w obszarze "Lagererweiterung"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marcinek, Roman; Myczkowski, Zbigniew; Siwek, Andrzej
Ocena skuteczności ochrony krajobrazu w parkach kulturowych w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kozień-Woźniak, Magdalena; Kamisiński, Tadeusz
Modernizacja sali dawnego kina Capitol we Wrocławiu dla potrzeb teatru muzycznego w kontekście zagadnień konserwatorskich i akustycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Miejska architektura Poznania w modernistycznej interpretacji Stefana Cybichowskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Krupa, Michał; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata; Bednarz, Łukasz; Mamedov, Alirza
Eye-tracking study of the perception of contemporary works of architecture built in a historic cultural landscape on the example of German cities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Sroczyńska, Jolanta
Wartość społeczna zabytków architektury w świetle wybranych dokumentów UNESCO, ICOMOS, Rady Europy, kształtujących teorię ochrony dziedzictwa kulturowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Suchoń, Filip
Stacja transformatorowa „Mogiła”. Nieznany ślad tajnego eksperymentu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gyurkovich, Mateusz; Sotoca, Adolf; Szarata, Andrzej; Szczerek, Eliza; Matusik, Agnieszka; Poklewski-Koziełł, Damian; Suchoń, Filip
Osiedla mieszkaniowe z drugiej połowy XX wieku jako struktury dziedzictwa urbanistycznego – przykład zespołu osiedli mistrzejowickich w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dudzic-Gyurkovich, Karolina; Gyurkovich, Jacek
Przekształcenia najbliższego otoczenia zamku piastowskiego w Legnicy po II wojnie światowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Tradycja i współczesność przemysłowego miasta w rewaloryzowanym kwartale Fuzja
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bednarz, Łukasz J.; Drygała, Izabela J.; Gentilini, Cristina; Jasieńko, Jerzy; Dulińska, Joanna M.; Kuśnierz, Kazimierz
From digital surveying to heritage analysis on the example of a baroque church: a proposal for structural strengthening and monitoring
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dyomin, Mykola; Ivashko, Yulia; Ivashko, Oleksandr; Kuśnierz, Kazimierz; Kuzmenko, Tetiana
Development trends and problems of large ukrainian historical cities in the twentieth and twenty-first century: case study of urban tendencies and problems of revitalization of an industrial district
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Kobylarczyk, Justyna; Malczewska, Joanna; Ivashko, Yulia; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata
Qualitative analysis of architectural education in the protection of a historic city
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulig, Anna; Filipowski, Szymon; Wójtowicz, Maciej
Nowe technologie w badaniach zabytków architektury. Analiza parametryczno-algorytmiczna gotyckiego sklepienia w Szydłowcu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stachurska, Marta
Dwa oblicza Matery. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego Matery w procesie rewitalizacji antycznego miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pikulski, Piotr
Synteza badań nad stanem zachowania pałacu w Łobzowie na przestrzeni wieków – komputerowe rekonstrukcje brył obiektu od fortalicium Kazimierza Wielkiego do barokowej rezydencji Wazów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kadłuczka, Andrzej
Zamość – miasto idealne. Europejskość rozwiązań urbanistycznych citta di fortezza Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz, Kazimierz
Historia rozwoju przestrzennego Gorlic w średniowieczu w kontekście bieżącej ochrony konserwatorskiej – wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Białkiewicz, Andrzej; Stelmach, Bolesław; Żychowska, Maria J.
Dobra kultury współczesnej. Zarys problemu ochrony
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
1234567 ... 13
następne



© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/