Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market


Wariant tytułu Chemik : nauka – technika – rynek
Chemik
Wydawca Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem
ISSN 0009-2886
e-ISSN 2450-7105
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 132
poprzednie
1234567
następne

Michałowski, Tadeusz; Pilarski, Bogusław; Dobkowska, Agnieszka
Badania układów elektrolitycznych z rozpuszczalnikami binarnymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Wybraniec, Sławomir; Hull, Joanna; Michałowski, Tadeusz et al.
Badania produktów utleniania betalain
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan; Zeńczak, Kamila; Niemczyk, Marta
Badanie procesu odwodornienia propanu z CO2 wobec katalizatorów na osnowie chromu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Kania, Katarzyna; Czub, Piotr
Analiza krzywych płynięcia dla kompozycji dianowa żywica epoksydowa/epoksydowany olej sojowy z przeliczeniem szybkości ścinania uwzględniającym nie-newtonowski charakter badanego układu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Fela, Katarzyna; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Woźny, Zenon; Konopka, Michał; Staroń, Paweł
Badania właściwości fizykochemicznych odpadów przemysłu garbarskiego w aspekcie ich termicznej mineralizacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Michałowski, Tadeusz; Pilarski, Bogusław
Modelowanie elektrody fluorkowej w nieliniowym zakresie jej charakterystyki
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Socha, Jan; Mikulska, Maria ; Michorczyk, Piotr ; Jasiński, Radomir; Barański, Andrzej
Mechanizm [2+3] cykloaddycji Z-C,N-difenylonitronu do 1-chloronitroetenu w świetle obliczeń B3LYP/6-31G(d)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Hebda, Edyta; Jancia, Małgorzata; Pielichowski, Jan
Katalizatory polimerowe na bazie DNA dla procesów utleniania związków organicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Michałowski, Tadeusz; Pilarski, Bogusław
GATES jako emanacja kompatybilności praw fizycznych i chemicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Socha, Jan ; Golisz, Gabriela ; Mikulska, Maria ; Michorczyk, Piotr ; Jasiński, Radomir ; Barański, Andrzej
Konkurencja [3+2] i [4+2] cykloaddycji w reakcjach z udziałem C-antranilo-N-fenylonitronu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Rojek, Piotr; Pawlik, Henryk; Prociak, Aleksander
Wpływ rodzaju bio-poliolu z oleju rzepakowego na właściwości elastycznych pianek poliuretanowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Zeńczak, Kamila; Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan; Rachwalik, Rafał
Aktywność tlenku naniesionego na różne nośniki krzemionkowe w procesie odwodornienia propanu do propenu z CO2 - badania porównawcze
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Radomski, Piotr; Piątkowski, Marek; Jarosiński, Andrzej
Określenie zdolności sorpcyjnych hydrożelu chitozanowego dla wybranych jonów metali
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Tyliszczak, Bożena; Pielichowski, Krzysztof
Otrzymywanie biomateriałów hydrożelowych modyfikowanych nanosrebrem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Piątkowski, Marek; Radomski, Piotr; Bogdał, Dariusz
Nowe hydrożele chitozanowe do zastosowań w sorpcji jonów metali
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Pawlik, Henryk; Rojek, Piotr; Prociak, Aleksander
Synteza prepolimerów izocyjanianowych z oleju palmowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Kania, Katarzyna; Czub, Piotr
Właściwości mechaniczne kompozycji żywica epoksydowa
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Żurek, Krzysztof; Michorczyk, Piotr; Kuśtrowski, Piotr; Ogonowski, Jan; Jasiński, Radomir
Synteza mezoporowatego tlenku Galu(III) na drodze nanoreplikacji strukturalnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Synteza i charakterystyka nanokompozytów epoksydowo-grafitowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886
Tyliszczak, Bożena; Polaczek, Jerzy; Pielichowski, Krzysztof
Otrzymywanie i właściwości wolnodziałających nawozów otoczkowanych PAA/PEG
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-2886

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/