Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market


Wariant tytułu Chemik : nauka – technika – rynek
Chemik
Wydawca Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem
ISSN 0009-2886
e-ISSN 2450-7105
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 132
123456
następne

Stafin, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Nanokompozyty termoplastycznego poliuretanu wzmacniane napełniaczami węglowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2016
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kurowski, Grzegorz; Vogt, Otmar; Ogonowski, Jan
Zastosowanie produktów odpadowych jako źródło składników do otrzymywania żelowych preparatów do usuwania starych powłok lakierniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2016
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czarna, Magdalena; Ortyl, Joanna
Synteza pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2015
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dziwoń, Kamila; Pulit-Prociak, Jolanta; Banach, Marcin
Green technologies in obtaining nanomaterials – using white grapes (Vitis vinifera) in the processes for the preparation of silver nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2015
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Jasińska, Ewa; Dresler, Ewa; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kącka, Agnieszka; Nowakowska-Bogdan, Ewa; Jasiński, Radomir
Conjugated nitroalkenes as components of non-concerted Diels-Alder reactions – recent studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2015
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dresler, Ewa; Jasińska, Ewa; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Nowakowska-Bogdan, Ewa; Jasiński, Radomir
Application of organic ionic liquids in polar [2+4] cycloaddition reactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2015
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Dresler, Ewa; Jasińska, Ewa; Nowakowska-Bogdan, Ewa; Radomir Jasiński
[2+3] cycloaddition reactions of conjugated nitroalkenes in the light of electrophilicity indexes theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2015
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Marszałek, Marta; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka; Stokłosa, Katarzyna
Application of coagulants for treatment of liquid phase from processing of pig manure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2014
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Banach, Marcin; Pulit, Jolanta; Tymczyna, Leszek; Chmielowiec-Korzeniwoska, Anna
Otrzymywanie nanosrebra na drodze jednoetapowej redukcji chemicznej w środowisku wodnym w warunkach podwyższonego ciśnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2014
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Vogt, Otmar; Ogonowski, Jan; Michorczyk, Piotr
The utility properties free from methylene chloride paint strippers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2014
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Kuc, Joanna; Grochowalski, Adam
Hexabromocyclododecane in industrial and food samples
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2014
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Pulit, Jolanta; Banach, Marcin
Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych w procesie otrzymywania srebra nanocząsteczkowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2014
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Radomski, Piotr; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Jarosiński, Andrzej
Zastosowanie chitozanu oraz jego modyfikowanych pochodnych do usuwania śladowych ilości metali ciężkich ze ścieków przemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2014
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Jaworska, Małgorzata; Sikora, Elżbieta ; Ogonowski, Jan
Wpływ rodzaju i stężenia emulgatorów z grupy polioksyetylenowanych estrów sorbitanu i kwasów tłuszczowych na właściwości reologiczne nanoemulsji na bazie Crodamolu PC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak, Krystyna; Jaworska, Małgorzata; Ogonowski, Jan
Rozmaryn - roślina bogata w związki biologicznie czynne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rakoczy, Jan; Kupiec, Krzysztof; Gwadera, Monika
Adsorpcja wody w złożu zeolitowym – badanie efektów termicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Gusiak, Natalia B.; Kobasa, Igor M.; Kurek, Stefan S.
Nature inspired dyes for the sensitization of titanium dioxide photocatalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Produkty uboczne powstające w procesie otrzymywania tripolifosforanu sodu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaworska, Małgorzata; Vogt, Otmar
Pochodne sorbitolu i celulozy jako czynniki żelujące
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bialik-Wąs, Katarzyna; Tyliszczak, Bożena; Wilk, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Preparation of innovative hydrogel wound dressings based on poly(acrylic acid)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

123456
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/