Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market


Wariant tytułu Chemik : nauka – technika – rynek
Chemik
Wydawca Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem
ISSN 0009-2886
e-ISSN 2450-7105
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 132
poprzednie
1234567
następne

Dworakowska, S.; Bogdał, D.
Surowce pochodzenia roślinnego w syntezie elastycznych pianek poliuretanowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Jagoda, A.; Żukowski, W.; Dąbrowska, B.
Kofeina jako wskaźnik efektywności usuwania zanieczyszczeń antropogenicznych z wód powierzchniowych w procesach uzdatniania wody
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Hebda, E.; Pielichowski, J.
Modyfikacja DNA nowymi cieczami jonowymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Galica, M.; Kasprzyk, W.; Bogdał, D.
Katalityczna aktywność TBADT w reakcjach utleniania i epoksydowania
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Ortyl, J.; Popielarz, R.
Molekularne sondy fluorescencyjne do zastosowań w technologii FPT (Fluorescence Probe Technology)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Kowarska, B.; Żukowski, W.; Baron, J.; Kandefer, S.
Wpływ materiału złoża na konwersję tlenków azotu podczas dwustrefowego spalania paliwa alternatywnego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Jaworska, M.; Sikora, E.; Ogonowski, J.
Nanoemulsje na bazie diestrów kaprylowych i kaprynowych glikolu propylenowego stabilizowane przez polisorbaty
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Podraza, Z.; Krupa-Żuczek, K.; Wzorek, Z.
Technologia otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforwego(V) z wykorzystaniem odpadów z przemysłu mięsnego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Kwaśny, J.; Banach, M.; Kowalski, Z.
Neutralizacja chemiczna amoniaku emitowanego z gnojowicy świńskiej za pomocą wybranych kwasów mineralnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Pulit, J.; Banach, M.; Tymczyna, L.; Chmielowiec-Korzeniowska, A.
Otrzymywanie srebra nanocząsteczkowego z wykorzystaniem żelatyny jako naturalnej substancji stabilizującej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Baron, J.; Berkowicz, G.; Kandefer, S.; Żukowski, W. et al.
Badania fluidyzacji proszków katalizatora TZC-3
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Nowak, A. K.; Wzorek, Z.; Wzorek, P.
Wytwarzanie kruszywa z odpadów przemysłu fosforowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Jancia, M.; Hebda, E.; Pielichowski, K.; Franczyk, A.; Marciniec, B.
Wpływ poliedrycznych silseskwioksanów na stabilność termiczną i właściwości mechaniczne elastomerów poliuretanowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Prociak, A.; Pietrzak, K.; Kurańska, M.; Pawlik, H.; Rojek, P.; Ryszkowska, J.
Tworzywa poliuretanowe z udziałem polioli z oleju rzepakowego i palmowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Zeńczak, K.; Pietrucha, P.; Michorczyk, P.; Ogonowski, J.
Badanie właściwości katalitycznych układów VOx/nośnik w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Auguścik, M.; Prociak, A.; Ryszkowska, J.
Wpływ rodzaju izocyjanianu na właściwości poliuretanomoczników z poliolu rzepakowego przeznaczonych na podłoża do hodowli komórkowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Dworakowska, S.; Bogdał, D.; Chan-Thaw, C.; Zaccheria, F.; Ravasio, N.
Standaryzacja olejów roślinnych w procesie selektywnego uwodornienia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Piątkowski, M.; Radomski, P.; Bogdał, D.; Jarosiński, A.
Wykorzystanie modyfikowanego chitozanu w oczyszczaniu ścieków z przemysłu ciężkiego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Wzorek, Z.; Hudziak, G.; Gorazda, K.
Główne kierunki w zastosowaniu popiołów po termicznej obróbce osadów ściekowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Ortyl, J.; Popielarz, R.
Nowe sole jodoniowe jako fotoinicjatory polimeryzacji kationowej monomerów winylowych i epoksydowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/