Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market


Wariant tytułu Chemik : nauka – technika – rynek
Chemik
Wydawca Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem
ISSN 0009-2886
e-ISSN 2450-7105
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 132
poprzednie
1234567
następne

Śliwa, P.; Handzlik, J.
Polimeryzacja 3-butyl-2-olu na alkilidenowych katalizatorach rutenowych - badania DFT
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Staroń, P.; Banach, M.; Kowalski, Z.
Hydroliza zasadowa materiałów keratynowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Vogt, O.; Ogonowski, J.; Michorczyk, P.
Receptura i właściwości użytkowe nowoczesnych preparatów do usuwania powłok lakierniczych niezawierających w swoim składzie chlorku metylenu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Kowalski, Z.; Makara, A.; Matysek, D.
Porównanie składu fazowego tripolifosforanu sodu otrzymanego metodą jednostopniową i dwustopniową
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Banach, M.; Pulit, J.; Tymczyna, L.; Chmielowiec-Korzeniowska, A.
Synteza nanosrebra na drodze jednoetapowej redukcji chemicznej w środowisku wodnym w warunkach podwyższonego ciśnienia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Pisarek, U.; Bogdał, D.
Kopolimeryzacja metakrylowych pochodnych ftalimidu i kumaryny z zastosowaniem techniki ATRP
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Galica, M.; Rotko, G.; Bogdał, D.
Synteza i właściwości luminescencyjne nowych kopolimerów zawierających metakrylowe pochodne karbazolu, kumaryny oraz kompleksy koordynacyjne 8-hydroksychinoliny z glinem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Staroń, A.; Banach, M.; Kowalski, Z.; Staroń, P.
Zawiesiny wodno-węglowe jako paliwo alternatywne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Górczyk, J.; Bogdał, D.
Wielkocząsteczkowe żywice epoksydowe zsyntezowane w polu promieniowania mikrofalowego - zastosowanie chromatografii GPC i spektrometrii MALDI-TOF do określenia budowy i rozkładu mas cząsteczkowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Rakoczy, J.; Nizioł, J.
Produkcja wodoru w procesie parowego reformingu alkoholi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Kwaśny, J.; Banach, M.; Kowalski, Z.
Zastosowanie wybranych nanomateriałów w kontekście neutralizacji substancji złowonnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Czub, P.
Zastosowanie produktów degradacji odpadowego poli(tereftalanu etylenu) przy użyciu bisfenolu A jako surowca do syntezy żywic epoksydowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Jaworska, M.; Vogt, O.
Wpływ stężenia substancji zagęszczających na właściwości reologiczne i strukturę żelowych preparatów do usuwania powłok lakierniczych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Rakoczy, J.; Kupiec, K.; Gwadera, M.
Czasowe przebiegi temperatury złoża podczas adsorpcji wody na zeolitach w kolumnie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Krupa-Żuczek, K.; Wzorek, Z.; Podraza, Z.
Otrzymywanie fosforanu jednowapniowego (MCP) z wykorzystaniem popiołów pochodzących z kalcynacji odpadów z przemysłu mięsnego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Michorczyk, P.
Proces odwodornienia małocząsteczkowych alkanów w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Kwaśny, Justyna; Kowalski, Zygmunt; Banach, Marcin
Sposoby zagospodarowania i technologie przetwarzania odpadów z hodowli trzody chlewnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2011
ISSN: 0009-2886
Kowalski, Zygmunt; Banach, Marcin; Makara, Agnieszka
Otrzymywanie białka niskotemperaturowego mocno żelującego (żelatyny) metodami chemicznymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2011
ISSN: 0009-2886
Lasoń, Elwira; Ogonowski, Jan
Stałe nanocząsteczki lipidowe – charakterystyka, zastosowanie i otrzymywanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2011
ISSN: 0009-2886
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pabiś, Aleksander
Charakterystyka pracy krzyżowo-prądowego mikrowymiennika ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2011
ISSN: 0009-2886
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/