Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market


Wariant tytułu Chemik : nauka – technika – rynek
Chemik
Wydawca Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem
ISSN 0009-2886
e-ISSN 2450-7105
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 132
poprzednie
1234567
następne

Socha, Jan; Maziarka, Agata; Jasiński, Radomir
Trifluormethylalkenes in [2+3] cycloaddition reactions with nitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-2886
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Majka, Tomasz Mariusz; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Właściwości reologiczne poliamidu-6 i jego nanokompozytów z montmorylonitem otrzymane w różnych warunkach compoundingu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Majka, Tomasz Mariusz; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Wpływ rodzaju organofilizowanego montmorylonitu na właściwości fizykochemiczne nanokompozytów poliamidowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Nowak, Krystyna; Ogonowski, Jan; Jaworska, Małgorzata; Grzesik, Katarzyna
Olejek goździkowy - właściwości i zastosowanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bednarz, S.; Plezia, M.; Bogdał, D.
Epoksydacja cyklicznych olefin we fluorowanych rozpuszczalnikach
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Kurańska, M.; Prociak, A.
Synteza sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych z zastosowaniem polioli z oleju rzepakowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Kasprzyk, W.; Galica, M.; Bednarz, S.; Bogdał, D.
Utlenianie alkoholi w polu promieniowania mikrofalowego z zastosowaniem polioksometalanu Na12[Zn5W19O68] jako katalizatora
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Podbiera-Matysik, K.; Gorazda, K.; Wzorek, Z.
Badania nad odzyskiem metali ziem rzadkich z odpadowego fosfogipsu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Pulit, J.; Banach, M.
Metody proekologiczne - nowy trend w otrzymywaniu nanosrebra
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Sikora, E.; Śliwa, K.; Ogonowski, J.; Promowicz, B.; Poniewierka, K.
Synteza oraz zastosowanie nanosrebra w produktach kosmetycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Wieczorek-Ciurowa, K.
Mechanochemiczne syntezy: nowe drogi do nanomateriałów funkcjonalnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Banach, M.; Pulit, J.
Synteza nanosrebra metodą redukcji chemicznej z wykorzystaniem tripolifosforanu sodu jako stabilizatora
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Piątkowski, M.; Bogdał, D.; Radomski, P.; Jarosiński, A.
Synteza kopolimeru chitozan
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Śliwa, K.; Sikora, E.; Ogonowski, J.
Badanie wpływu bazy kosmetycznej na przenikanie kwasu usninowego przez skórę
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Kasprzyk, W.; Bednarz, S.; Bogdał, D.
Synteza cytrynianu [beta]-cyklodekstryny w polu promieniowania mikrofalowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Franek, I.; Czub, P.
Kompozycje epoksydowe na bazie modyfikowanego oleju palmowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Woynarowska, A.; Żukowski, W.; Baron, J.; Kandefer, S.
Termiczna obróbka odpadów elektronicznych różnego pochodzenia w złożu fluidalnym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Kowalski, Z.; Makara, A.; Marszałek, M. et al.
Własności gnojowicy świńskiej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Kolak, A.; Niemczyk-Wrzeszcz, M.; Michorczyk, P. et al.
Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i właściwości katalityczne tlenków otrzymanych na drodze nanoreplikacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886
Famielec, S.; Wieczorek-Ciurowa, K.; Woźny, Z.; Fela, K.; Dulian, P.; Sikora, T.; Kowalski, Z.; Kirsek, S.
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów przemysłu garbarskiego metodami termicznymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Data wydania: 2012
ISSN: 0009-2886

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/