Materiały Budowlane


Wariant tytułu Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne
Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.15199/33
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 229
poprzednie
12345678 ... 12
następne

Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Leśniak, Agnieszka; Markiewicz-Zahorski, Przemysław; Węglarz, Arkadiusz; Jastrzębski, Paweł
Wpływ rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych na emisję CO2 na przykładzie budynku w standardzie nZEB
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Firlej-Balik, Monika; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Gałązka, Tomasz
Działania na rzecz efektywności energetycznej w sektorze budownictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Pawlikowski, Maciej; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Romańska-Zapała, Anna; Wiśniowska, Aleksandra
Prefabrykowane panele z aktywną izolacją termiczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kram, Dorota
EKO-budynki wymagają EKO-elewacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2021
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej
Kompozyty cementowe modyfikowane węglem aktywnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2021
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Derkowski, Wit
Prefabrykacja betonowa – zrównoważone rozwiązanie dla budownictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kamieniarz, Marek; Bocheński, Paweł
Metody wznoszenia ekologicznych budynków prefabrykowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2021
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Łoziczonek, Henryk B.; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin
Badania laboratoryjne materiałów termoizolacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Jurczakiewicz, Stanisław
Materiały kompozytowe do naprawy konstrukcji żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Jurczakiewicz, Stanisław
Materiały kompozytowe w konserwacji zabytków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Dudzińska, Anna
Efektywność nocnej wentylacji w ograniczaniu przegrzewania pasywnej hali sportowej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kłosak, Andrzej K.
Obligatoryjność stosowania norm akustycznych w projektowaniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Kisilewicz, Bernadetta; Mojkowska-Gawełczyk, Małgorzata; Węglarz, Arkadiusz
Innowacje w budynkach nZEB
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2020
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Porównanie budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz pasywnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2020
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kisilewicz, Tomasz; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Barkanyi, Tamas
Aktywna izolacja termiczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kozak-Jagieła, Ewa; Łoziczonek, Henryk B.
Okna do budynków energooszczędnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2020
ISSN: 0137-2971
Klich, Agnieszka; Kram, Dorota
Energooszczędne konstrukcje drewniane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2020
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kram, Dorota; Śliwa-Wieczorek, Klaudia; Kochański, Tomasz
Technologie płytowe na bazie drewna i kierunki ich rozwoju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2020
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Markiewicz-Zahorski, Przemysław ; Rucińska, Joanna; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Zmiana budynku energooszczędnego na budynek o niemal zerowym zużyciu energii oraz sposobu jego użytkowania z funkcji biurowej na mieszkalną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2020
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kram, Dorota
Trendy w elewacjach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2020
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

poprzednie
12345678 ... 12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/