Materiały Budowlane


Wariant tytułu Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne
Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.15199/33
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 229
poprzednie
1234567 ... 12
następne

Drozd, Wojciech
Uwarunkowania eksploatacyjne obiektów użyteczności publicznej w aspekcie dostępności dla osób niepełnosprawnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Betlej, Michał; Ciurej, Henryk; Gwoździewicz, Piotr
Analiza lokalnej pracy zarysowanego naroża płyty sprężonego obiektu mostowego w dużym skosie w aspekcie wpływu obciążeń eksploatacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Woda jako główny czynnik procesów degradacji cegły ceramicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Plebankiewicz, Edyta; Zając, Karolina
Wpływ metody kalkulacji na wartość kosztów cyklu życia budynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Zima, Krzysztof; Ciepłucha, Wojciech; Majta, Marcin
Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip
Ocena ryzyka robót dodatkowych w budowie infrastruktury kolejowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Juraszek, Janusz; Woźniczka, Piotr; Rusin, Dawid
Badania eksperymentalne i symulacje komputerowe ściany osłonowej MB-SR50N HI obciążonej wiatrem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kłosak, Andrzej K.; Warzocha, Karolina
Czynniki wpływające na dobór izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Warzocha, Karolina; Kłosak, Andrzej K.
Sposoby obniżenia poziomu dźwięku w salach prób muzycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Szeląg, Agata; Ziarko, Bartłomiej
Wpływ ocieplenia ściany, oddzielającej lokale mieszkalne od strefy komunikacji ogólnej, na jej izolacyjność akustyczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Ziarko, Bartłomiej; Szeląg, Agata; Zastawnik, Marcin
Wpływ warstw sufitowych i podłogowych stropu oddzielającego garaż od lokali mieszkalnych na ich izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Pilecka, Elżbieta; Morman-Wątor, Justyna
Wykorzystanie odpadów wydobywczych modyfikowanych wapnem do budowy wałów przeciwpowodziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Tatara, Tadeusz; Kowalska-Koczwara, Alicja; Gruszczyński, Maciej
Beton z dodatkiem granulatu gumowego do wykonywania przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
Porównanie i analiza usterek budowlanych na przykładzie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Boroń, Paweł; Dulińska, Joanna; Jurkowska, Nadzieja; Tatara, Tadeusz
Wpływ kąta rastrowania na właściwości mechaniczne polimeru PLA-IMPACT w technologii druku 3D
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Gruszczyński, Maciej; Lenart, Małgorzata; Wasąg, Tadeusz
Analiza przyrostu wytrzymałości wczesnej betonu modyfikowanego domieszkami zawierającymi nanokryształy CSH
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Łoziczonek, Henryk B.; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Badania in situ mikrosferowych materiałów powłokowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Tatara, Tadeusz; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Wybrane problemy naukowo-techniczne przy budowie i użytkowaniu tuneli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kisilewicz, Tomasz
Termowizyjny pomiar izolacyjności termicznej ściany w budynku istniejącym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Bomberg, Mark
Dlaczego wielorodzinne budynki mieszkalne w Vancouver zużywały tyle samo energii w 2002 co w 1929 roku?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

poprzednie
1234567 ... 12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/