Materiały Budowlane


Wariant tytułu Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne
Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.15199/33
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 229
poprzednie
12345678910 ... 12
następne

Juszczyk, Michał
Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Gruszczyński, Maciej
Wykorzystanie cienkich warstw cementowo-polimerowych do naprawy i wzmacniania posadzek betonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Warzocha, Karolina
Wpływ kubatury sal do indywidualnych prób muzycznych na akustykę w ich wnętrzu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Domański, Tomasz; Kmiecik, Kamil
Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Domański, Tomasz; Kmiecik, Kamil
Wpływ obciążenia śniegiem na konstrukcje drewniane w polskich regionach górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Zych, Mariusz
Korekta dopuszczalnej średnicy zbrojenia z uwzględnieniem wymagań PN-EN 1992-3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Śladowski, Grzegorz
Modele sieciowe o strukturze niezdeterminowanej pomocne w planowaniu rewaloryzacji obiektów zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Płachecki, Marian; Koziński, Krzysztof
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku wielkopłytowego uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Popielski, Paweł; Radzicki, Krzysztof; Kasprzak, Adam
Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Drozd, Wojciech
Współcześnie stosowane metody osuszania murów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Derkowski, Wit; Skupień, Piotr
Złącza w prefabrykowanych konstrukcjach ścianowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kłosak, Andrzej K.
Wytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z nową normą o akustyce wnętrz – PN-B-02151-4:2015-06
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kłosak, Andrzej K.
Aktualizacja polskich norm dotyczących akustyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Zachariasz, Tomasz; Śliwiński, Jacek
Wpływ domieszki superchłonnego polimeru (SAP) na wybrane właściwości zaprawy cementowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Czarnecki, Lech; Deja, Jan; Furtak, Kazimierz; Halicka, Anna; Kapliński, Oleg; Kaszyńska, Maria; Kruk, Marcin; Kuczyński, Krzysztof; Szczechowiak, Edward; Śliwiński, Jacek
Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Czarnecki, Lech; Deja, Jan; Furtak, Kazimierz; Halicka, Anna; Kapliński, Oleg; Kaszyńska, Maria; Kruk, Marcin; Kuczyński, Krzysztof; Szczechowiak, Edward; Śliwiński, Jacek
Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kańka, Stanisław; Stryszewska, Teresa
Ocena stanu betonu w fundamentach obiektów byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau w aspekcie prac konserwatorskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kłosak, Andrzej K.; Ziarko, Bartłomiej; Nering, Krzysztof
Renowacja akustyczna stropu gęstożebrowego Ackermanna w krakowskiej kamienicy z 1940 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Chudyba, Łukasz
Trwałość podstawowych elementów nawierzchni kolejowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Urban, Maciej
Zawartość zaczynu jako główne kryterium projektowania składu betonów samozagęszczalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8

poprzednie
12345678910 ... 12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/