Materiały Budowlane


Wariant tytułu Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne
Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.15199/33
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 229
poprzednie
1234567891011
następne

Kuchta, Krzysztof; Tylek, Izabela
Efektywność stosowania stali wysokiej wytrzymałości w budowlanych konstrukcjach prętowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Juszczyk, Michał
O klasyfikacji w BIM w kontekście analiz kosztowych robót budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Domagała, Lucyna; Galus, Jakub
Wpływ naprężeń ściskających wg PN-EN 12390-13 oraz PN-EN 1992-1-1 na wynik oznaczenia modułu sprężystości betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Magiera, Jacek
Menedżer informacji BIM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Byrdy, Aleksander
Procesy cieplno-wilgotnościowe w rozwiązaniach izolacji nakrokwiowej dachów skośnych izolowanych płytami poliuretanowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz
Stosowanie wielokryterialnego podejścia wspomagającego wybór funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Drozd, Wojciech
Identyfikacja i profilowanie wzorców wypadków budowlanych za pomocą analizy skupień
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Bajorek, Grzegorz; Gruszczyński, Maciej; Kohutek, Zdzisław
Zasady znakowania betonu towarowego znakiem budowlanym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Skupień, Piotr; Niesyczyński, Mariusz; Derkowski, Wit
Ściany warstwowe – efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Niesyczyński, Mariusz; Skupień, Piotr; Derkowski, Wit
Projektowanie płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Jurczakiewicz, Stanisław
Materiały stosowane w konstrukcjach prętowo-cięgnowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Mazur, Janusz
Efektywność energetyczna oraz niska emisja w krajowych i regionalnych uwarunkowaniach prawnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kłosak, Andrzej K.
Praktyczne aspekty stosowania PN-B-02151-4:2015 w projektowaniu pomieszczeń do komunikacji słownej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Byrdy, Aleksander
Wpływ zastosowania izolacji termicznej o wysokiej sprawności na funkcjonalność dachów skośnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Sroka, Bartłomiej
Metoda analityczna w podejściu probabilistycznym do planowania inwestycji wieloobiektowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Zima, Krzysztof
Relacyjna baza danych wspomagająca kosztorysowanie na podstawie wnioskowania z przypadków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Leśniak, Agnieszka
Wspomaganie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu z wykorzystaniem liniowej analizy dyskryminacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Plebankiewicz, Edyta
Koncepcja modelu predykcji rzeczywistych kosztów realizacji obiektów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Plebankiewicz, Edyta; Mitera, Ewelina
Źródła marnotrawstwa na budowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Plebankiewicz, Edyta; Mosio, Tomasz
Odbiór robót budowlanych zgodnie z polskim i niemieckim systemem prawnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8

poprzednie
1234567891011
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/