Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Zeszyty Naukowe WSOWL
Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ISSN 1731-8157
e-ISSN 2300-0090
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
DOI 10.5604/17318157
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Juszczyk, Michał; Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof
Selected issues of bills of quantities in construction works in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-0090
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Kozik, Renata
Tender evaluation criteria in the public procurement of works
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces
Data wydania: 2016
ISSN: 2300-0090
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Drozd, Wojciech
Light clay and straw bale solutions in contemporary housing construction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces
Data wydania: 2016
ISSN: 1731-8157
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Mirek, Janusz
Problemy zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym w praktyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces
Data wydania: 2013
ISSN: 1731-8157
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Drozd, Wojciech
Komputerowe wspomaganie w zarządzaniu nieruchomościami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces
Data wydania: 2013
ISSN: 1731-8157
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Kozik, Renata; Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta
Problemy wyboru i zawierania umów z firmami podwykonawczymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-0090
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/