Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment


Wariant tytułu Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Wydawca Zarząd Główny SIMP

Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
ISSN 0368-0827
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Skrót Inż. Apar. Chem.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 143
poprzednie
12345678
następne

Stankiewicz, Marek; Prószyński, Maciej
S690QL – krajowa stal klasy N-A-XTRA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Mazur, Marek; Stankiewicz, Marek
Przyczyny pękania rur ze stali X20CrMoV121 podczas gięcia na zimno
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy
Wyznaczanie średniej średnicy kropel fazy rozproszonej w oparciu o znajomość prawa jej rozkładu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy
Weryfikacja metody wyznaczania średniej średnicy kropel w oparciu o rozkład gęstości prawdopodobieństwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy
Średnice pęcherzy gazu w aparacie z dwoma mieszadłami turbinowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Rup, Kazimierz
Odparowanie kropli wody w warunkach różnej wilgotności względnej powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Ciesielczyk, Włodzimierz
Charakterystyka dwustrefowego pęcherzykowego złoża fluidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Talaga, Jan
Dyssypacja kinetycznej energii turbulencji w mieszanym układzie dwufazowym ciecz-ciało stałe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Matras, Zbigniew
Przepływ nienewtonowskich zawiesin w prostoosiowych i zakrzywionych przewodach o przekroju eliptycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Matras, Zbigniew
Anormalne zjawiska przepływowe wywołane dodatkami substancji powierzchniowo-czynnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy; Talaga, Jan
Mechanizm destrukcji struktury piany w warunkach zraszania jej powierzchni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Zalewski, Wojciech; Denis, Paul
Model matematyczny chłodzenia powietrza wilgotnego w wymienniku płytowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Wójtowicz, Ryszard
Największa, stabilna średnica kropel w układach zdyspergowanych wytwarzanych wibracyjnie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Matras, Zbigniew
Uniwersalny reometr kapilarno-rurowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2003
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Wójtowicz, Ryszard
Rozkłady średnic kropel podczas rozpraszania cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych w mieszalniku wibracyjnym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2002
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Wójtowicz, Ryszard
Analiza pracy tarczowych mieszadeł wibracyjnych w układach cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2002
ISSN: 0368-0827
Berezowski, Marek; Grabski, Artur
Wielokrotne stany stacjonarne w układzie cieplnie sprzężonych heterogenicznych przeciwprądowych reaktorów rurowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2001
ISSN: 0368-0827
Mika, Ł.; Zalewski, W.
Lód binarny - alternatywny czynnik chłodzący
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2001
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Wójtowicz, Ryszard
Minimalna prędkość mieszadła wibracyjnego przy dyspergowaniu cieczy nierozpuszczalnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2000
ISSN: 0368-0827
Tabiś, Bolesław; Grzywacz, Robert
O dwóch zagadnieniach optymalizacyjnych w projektowaniu reaktorów rurowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2000

poprzednie
12345678
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/