Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment


Wariant tytułu Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Wydawca Zarząd Główny SIMP

Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
ISSN 0368-0827
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Skrót Inż. Apar. Chem.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 143
poprzednie
2345678
następne

Berezowski, Marek; Ptaszek, Paweł; Ptaszek, Anna
Problemy modelowania reaktorów rurowych kaskadą reaktorów zbiornikowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1999
ISSN: 0368-0827
Dyląg, Michał ; Maszek, Ludwik; Mieszkowski, Andrzej; Roszak, Zdzisław
Badania zgrzewanych włóknistych przegród filtracyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1999
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Wójtowicz, Ryszard
Warunki wytwarzania emulsji w mieszalniku z mieszadłem wibracyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1999
ISSN: 0368-0827
Tabiś, Bolesław
Stechiometryczny i termodynamiczny model jednoczesnej konwersji alkoholu metylowego i izobutylowego do eterów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1999
Poniewierski, Marek; Środulska-Krawczyk, Małgorzata
Badanie wymiany ciepła z uwzględnieniem zanieczyszczenia powierzchni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1999
Ciesielczyk, Włodzimierz
Charakterystyka statyki suszenia w oparciu o uogólniony potencjał przenoszenia masy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1999
Tabiś, Bolesław; Malik, Jan
Dyskusja technologiczno-procesowa kaskady biochemicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1996
Ciesielczyk, Włodzimierz
Efektywność konwekcyjnego i kontaktowego suszenia fluidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1994
Tabiś, Bolesław; Georgiou, Andreas
Zagadnienia optymalizacji fluidyzacyjnych struktur autotermicznych w procesie syntezy metanolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1994
Bednarski, Stanisław
Szczegóły konstrukcyjne osadników z wypełnieniem i ich wpływ na sprawność rozdziału
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1994
Mieszkowski, Andrzej; Maszek, Ludwik; Roszak, Zdzisław
Odolejacze filtracyjne sprężarek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1994
Figiel, Wiesław; Kalina, Andrzej
Porowatość polidyspersyjnego złoża cząstek sferycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1994
Bednarski, Stanisław; Komorowicz, Tadeusz
Hydraulika kolumn z wypełnieniem konstrukcyjnym płasko-równoległym (WKPR)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1993
Mieszkowski, Andrzej; Maszek, Ludwik; Roszak, Zdzisław; Talaga, Jan
Badania warstw filtracyjnych odolejaczy sprężarek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1993
Matras, Zbigniew
Bezkorekcyjny reometr kapilarny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1991
Pabiś, Aleksander; Boukir, Leila; Arroum, Samia
Fluidyzacja gaz-ciało stałe w kolumnie o przekroju prostokątnym w obecności wkładek pryzmatycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1991
Tabiś, Bolesław; Essekkat, Abdelilah; Grzywacz, Robert
Metoda wyboru modelu dla pęcherzykowych złóż fluidalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1991
Ciesielczyk, Włodzimierz; Mrowiec, Mieczysław
Dobór suszarki do termoplastycznych tworzyw sztucznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1991
Tabiś, Bolesław; Piwowarski, Stanisław
Ekspansja złoża fluidalnego w świetle modeli Kuniiego-Levenspiela i Kato-Wena
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1989
ISSN: 0368-0827
Zalewski, Wojciech
Współczynnik wnikania ciepła na rurach poziomych zraszanych cieczą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1988
ISSN: 0368-0827

poprzednie
2345678
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/