Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment


Wariant tytułu Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Wydawca Zarząd Główny SIMP

Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
ISSN 0368-0827
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Skrót Inż. Apar. Chem.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 143
poprzednie
12345678
następne

Wójtowicz, Ryszard
Modelowanie CFD mieszalnika z mieszadłem turbinowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2010
ISSN: 0368-0827
Duda, Andrzej; Kamieński, Jerzy; Talaga, Jan
Zastosowanie obszarowego modelu CMA do opisu mieszania cieczy w aparacie z dwoma mieszadłami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2010
ISSN: 0368-0827
Dyląg, Michał; Kamieński, Jerzy; Rosiński, Jerzy; Szatko, Wiesław
Identyfikacja i modelowanie rozkładów wielkości cząstek dla ustalonych warunków procesu flokulacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2010
ISSN: 0368-0827
Dyląg, Michał; Kamieński, Jerzy; Rosiński, Jerzy
Modelowanie rozkładu wielkości cząstek w procesie perykinetycznej koagulacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2010
ISSN: 0368-0827
Matras, Zbigniew
Przepływ wieloskładnikowych roztworów polimerowo-micelarnych w rurach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2010
ISSN: 0368-0827
Mika, Łukasz
Badania współczynnika strat miejscowych podczas przepływu zawiesiny lodowej przez nagłe zwężenie rury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2010
ISSN: 0368-0827
Głuszek, Aneta; Magiera, Janusz; Neupauer, Krzysztof
Analiza cyklu życia (LCA) cieczowego kolektora słonecznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2010
ISSN: 0368-0827
Neupauer, Krzysztof; Głuszek, Aneta; Magiera, Janusz
Sterownik nowego typu dla instalacji hybrydowych z odnawialnymi źródłami energii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2010
ISSN: 0368-0827
Kulawik, Agnieszka; Tal-Figiel, Barbara
Metody wytwarzania stabilnych farmaceutycznych emulsji suchych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827
Duda, Andrzej; Kamieński, Jerzy; Talaga, Jan
Badania sprawności hydraulicznej w mieszalniku z dwoma mieszadłami na wspólnym wale
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827
Dyląg, Michał; Kamieński, Jerzy; Szatko, Wiesław
Modelowanie samoprzemieszczania ziaren podczas magazynowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827
Wójtowicz, Ryszard; Kamieński, Jerzy
Minimalna częstość obrotów mieszadła podczas wytwarzania zawiesin lekkich w mieszalniku mechanicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Spytkowski, Stanisław
Efektywność wytwarzania zawiesiny w smukłym aparacie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827
Dyląg, Michał; Kamieński, Jerzy; Rosiński, Jerzy
Modelowanie kinetyki wzajemnego oddziaływania cząstek w procesie flokulacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827
Matras, Zbigniew
Analiza przejściowej strefy przepływu roztworów polimerowo-micelarnych w rurach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-8827
Mika, Łukasz
Badania oporów przepływu lodu zawiesinowego – opory miejscowe na przewężeniach (redukcjach) średnicy rurociągu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827
Kupiec, Krzysztof; Kubala, Agnieszka
Uproszczone równanie kinetyki adsorpcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827
Kulawik, Agnieszka; Tal-Figiel, Barbara; Incinillas Ramos, Noemi
Badania charakterystyk reologicznych emulsji pierwotnych wykorzystywanych do produkcji szybko rozpadających się tabletkowych emulsji suchych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827
Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Opory przepływu zawiesiny lodowej w łukach i kolanach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Przepływ zawiesiny lodowej w przewodach - obszar badań naukowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
ISSN: 0368-0827

poprzednie
12345678
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/