Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment


Wariant tytułu Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Wydawca Zarząd Główny SIMP

Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
ISSN 0368-0827
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Skrót Inż. Apar. Chem.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 144
poprzednie
12345678
następne

Kulawiak, Agnieszka; Tal-Figiel, Barbara; Incinillas Ramos, Noemi
Badania charakterystyk reologicznych emulsji pierwotnych wykorzystywanych do produkcji szybko rozpadających się tabletkowych emulsji suchych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
Niezgoda-Żelasko, B.; Żelasko, J.
Opory przepływu zawiesiny lodowej w łukach i kolanach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
Niezgoda-Żelasko, B.; Zalewski, W.
Przepływ zawiesiny lodowej w przewodach - obszar badań naukowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
Kupiec, Krzysztof; Rakoczy, Jan
Badanie procesu regeneracji adsorbentu przez przedmuch gazem inertnym pod próżnią
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2009
Rosiński, Jerzy; Kamieński, Jerzy; Dyląg, Michał
Ilościowe kryterium oceny procesu niszczenia struktur pianowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2008
ISSN: 0368-0827
Dyląg, Michał; Kamieński, Jerzy; Rosiński, Jerzy
Walidyzacja modelu wyznaczania skuteczności destrukcji piany przy jej przepływie przez porowatą warstwę quasi-strukturalną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2007
ISSN: 0368-0827
Talaga, Jan; Wójtowicz, Ryszard; Duda, Andrzej
Cyrkulacja cieczy w mieszalniku w warunkach superpozycji przepływów generowanych przez dwa mieszadła
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2006
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Talaga, Jan; Duda, Andrzej
Mieszanie cieczy w aparacie zbiornikowym z dwoma mieszadłami
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2006
ISSN: 0368-0827
Dłuska, Ewa; Hubacz, Robert; Wroński, Stanisław; Kamieński, Jerzy; Dyląg, Michał; Wójtowicz, Ryszard
Preparation of water fuel emulsions in a liquid - liquid Couette-Taylor flow contactor
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2006
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy
Wymiary pęcherzy gazowych rozpraszanych w cieczy w aparacie z mieszadłami
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2006
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Wójtowicz, Ryszard; Spytkowski, Stanisław
Warunki wytwarzania zawiesin w mieszalniku z mieszadłem tarczowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2006
ISSN: 0368-0827
Krzysztof Kupiec; Jan Rakoczy; Andreas Georgiou; Łukasz Zieliński
Otrzymywanie bezwodnego etanolu w procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2006
Matras, Z.; Walczak, S.
Opory przepływu układu wielofazowego woda - polimer - cząstki ciała stałego w rurach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2006
Rup, Kazimierz
Prędkość opadania odparowujących kropel w powietrzu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2006
Białas, Mieczysław R.; Buczek, Bolesław; Rakoczy, Jan
Zastosowanie klinoptylolitu do wydzielania metanu z gazów zaazotowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2006
Tabiś, Bolesław; Gomułka, Mariusz
Wpływ ciała stałego na właściwości stacjonarne trójfazowego bioreaktora fluidyzacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2005
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Wójtowicz, Ryszard; Spytkowski, Ryszard
Charakterystyki mocy pełnych i perforowanych mieszadeł tarczowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2005
ISSN: 0368-0827
Kamieński, Jerzy; Spytkowski, Stanisław
Zbiorniki magazynowe paliw płynnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2005
ISSN: 0368-0827
Stankiewicz, Marek; Tasak, Edmund
Własności połączeń spawanych stali P22 po stopniowym chłodzeniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2004
ISSN: 0368-0827
Talaga, J.; Duda, A.
Wyznaczanie makro- i mikroskali turbulencji cieczy w mieszalniku na podstawie funkcji autokorelacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2004
ISSN: 0368-0827

poprzednie
12345678
następne© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/