Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment


Wariant tytułu Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Wydawca Zarząd Główny SIMP

Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
ISSN 0368-0827
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Skrót Inż. Apar. Chem.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 143
123456 ... 8
następne

Celarek, Aneta
Nowoczesne zabezpieczenia aparatów ciśnieniowych przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2018
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Ciesielczyk, Włodzimierz; Kamińska-Pękala, Anita; Smolska, Aleksandra
Porównanie suszenia pszenicy w aparatach fluidyzacyjnym i silosowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2018
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pater, Sebastian; Ciesielczyk, Włodzimierz; Bętkowska, Ilona
Magazynowanie ciepła produkowanego przez cieczowe kolektory słoneczne w zasobniku PCM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2018
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Fillinger, Sandra; Talaga, Jan; Dyląg, Michał; Wozny, Günter; Repke, Jens-Uwe
Automatic equipment design for modular process units
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2017
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kupiec, Krzysztof; Styszko, Katarzyna
Badanie szybkości ługowania biocydów z porowatych materiałów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2017
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kabziński, Maciej; Neupauer, Krzysztof; Ptaszek, Paweł
Badanie właściwości reologicznych wodnych roztworów karboksymetylocelulozy, gumy ksantanowej oraz gumy guar przy zastosowaniu mieszadła ślimakowego w dyfuzorze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2017
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Prończuk, Mateusz; Bizon, Katarzyna
Dyskusja oporów lokalnych w hybrydowym fluidyzacyjnym aparacie airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2017
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pater, Sebastian; Ciesielczyk, Włodzimierz
Zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda do ogrzewania pojemnościowego wody i chłodzenia powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2017
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Boroń, Dominika; Bizon, Katarzyna
Wpływ konstrukcji hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego na jego charakterystykę hydrodynamiczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2016
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Ciesielczyk, Włodzimierz; Kamińska-Pękala, Anita
Modelowanie matematyczne kinetyki suszenia okresowego pszenicy w układzie fluidalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2016
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Ciesielczyk, Włodzimierz; Jurasz, Michał; Kamińska-Pękala, Anita
Efektywna fluidyzacja zrębków drzewnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2016
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pater, Sebastian; Ciesielczyk, Włodzimierz
Analiza funkcjonowania pompy ciepła współpracującej z urządzeniami wykorzystującymi różne nośniki energii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2016
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pabiś, Aleksander
Hydrodynamika zmodyfikowanego złoża fontannowego w aparacie stożkowo-cylindrycznym z głowicą kierującą strumień gazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2016
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Gwadera, Monika; Marcinek, Aleksandra
Adsorpcyjne usuwanie 4-nitrofenolu z wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2015
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Matras, Zbigniew
Jakościowa i ilościowa analiza zjawiska redukcji oporów przepływu za pomocą dodatków surfaktantów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2015
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Płocica, Joanna; Tal-Figiel, Barbara; Figiel, Wiesław
Znaczenie analizy sensorycznej i pomiarów reologicznych w ocenie preparatów kosmetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2015
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Tal-Figiel, Barbara; Figiel, Wiesław; Michno, Anna
Wpływ składu fazy wodnej na właściwości reologiczne i stabilność emulsji kosmetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2015
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Fryźlewicz-Kozak, Beata; Jamróz, Justyna; Pachołek, Małgorzata
Badania właściwości reologicznych ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2015
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Fryźlewicz-Kozak, Beata; Długosz, Olga
Właściwości tiksotropowe wybranych osadów biologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2015
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kupiec, Krzysztof; Larwa, Barbara; Komorowicz, Tadeusz; Neupauer, Krzysztof
Profile temperatur w gruncie o niejednorodnych właściwościach fizycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 2015
ISSN: 0368-0827
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7

123456 ... 8
następne



© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/