Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska


Wariant tytułu Archives of Waste Management and Environmental Protection = Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Wydawca Politechnika Śląska. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
ISSN 1733-4381
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Śląska. Katedra Technologii i Urządzeń Zagodpodarowania Odpadów. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
0 (od 2015)
4 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 11

Rezka, Piotr; Balcerzak, Wojciech
The occurence of non-steroidal anti-inflammatory drugs iw wastewater and water environment and methods of their removal – selected issues
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2015
ISSN: 1733-4381
Lista MNiSW/MEiN: nie
Kwaśny, Justyna; Balcerzak, Wojciech
Characteristics of selected indirect methods of reducing the emission of odors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2014
ISSN: 1733-4381
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka
The use of GIS system and network applications and dedicated to the municipal waste management
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2014
ISSN: 1733-4381
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Łach, Michał; Mikuła, Janusz; Grela, Agnieszka
Alkali activation of metakaolin and its mixtures with fly ash
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2014
ISSN: 1733-4381
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Generowicz, Agnieszka; Gaska, Krzysztof
Research on waste generation indicators for 40 thousand inhabitants community
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2014
ISSN: 1733-4381
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jaglarz, Gabriela
Symulacja zmian parametrów energetycznych odpadów komunalnych w wyniku budowy systemu gospodarki odpadami w nowych ramach prawnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2014
ISSN: 1733-4381
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt; Kwaśny, Justyna
Kompost na bazie odpadów z hodowli trzody chlewnej – ocena właściwości nawozowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 1733-4381
Generowicz, A.; Kraszewski, A.
Analiza wielokryterialna lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 1733-4381
Wzorek, Z.; Krupa-Żuczek, K.; Bajcer, T.
Możliwość odzysku fosforu z podmiotów kurzych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 1733-4381
Wilkosz, A.; Kowalski, Z.; Wzorek, Z.
Ocena wpływu na środowisko termicznego przekształcania odpadów w modelowych scenariuszach gospodarki odpadami komunalnymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2007
ISSN: 1733-4381
Wzorek, Z.; Lenik, E.; Gorazda, K.; Wilkosz, A.
Popioły ze spalania odpadów z przemysłu mięsnego i osadów ściekowych jako źródło fosforu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Data wydania: 2006
ISSN: 1733-4381
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/