Napędy i Sterowanie


Wydawca Druk-Art
ISSN 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 19

Zielonka, Jakub; Sułowicz, Maciej; Czechowski, Mirosław
Analiza możliwości wykorzystania sensorów zabudowanych w smartfonach w systemach diagnostycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2021
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Duda, Arkadiusz; Sułowicz, Maciej; Tulicki, Jarosław; Węgiel, Tomasz; Iwiński, Marcin
Nowoczesne uniwersalne zabezpieczenia cyfrowe wyposażone w algorytmy do diagnostyki stanu klatki silników indukcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2021
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Ławrowski, Zbigniew; Guziec, Krzysztof
Metoda wyznaczania momentu obciążenia silnika indukcyjnego na stanowisku pracy poprzez pomiar strumienia poosiowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2019
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Czechowski, Mirosław; Sułowicz, Maciej
Propozycja metod diagnostyki układów napędowych wagonów tramwajowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2018
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Petryna, Janusz; Guziec, Krzysztof
System pomiarowo-diagnostyczny do bezinwazyjnej diagnostyki stanu wirnika i wyznaczania parametrów pracy silników indukcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2018
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Chrostowski, Henryk; Popczyk, Zygmunt; Szadkowska, Jolanta
Rynek maszyn i urządzeń - globalny, europejski i krajowy - u progu zmian w UE.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2017
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Dechnik, Mirosław; Grzywocz, Karina; Romańska-Zapała, Anna
Współpraca centrali wentylacyjnej z regulatorami zmiennego przepływu powietrza VAV
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2017
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Dechnik, Mirosław; Grzywocz, Karina
Efektywność energetyczna sterowania oświetleniem wnętrz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2017
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Petryna, Janusz; Ławrowski, Zbigniew; Sułowicz, Maciej; Guziec, Krzysztof
Diagnozowanie i weryfikacja termowizyjna silników indukcyjnych z asymetrią elektromagnetyczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2017
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Marcinkowski, Robert
Przyszłość inteligentnego środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2016
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Starczyński, Jarosław; Sułowicz, Maciej
Wykrywanie uszkodzeń łożysk tocznych i klatek wirników silników indukcyjnych w oparciu o sygnały akustyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2016
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Rzepisko, Dariusz; Sułowicz, Maciej
Optymalizacja cyklu pracy napędu sprężarek śrubowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2015
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Marcinkowski, Robert
Pułapki inteligencji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2014
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Kisilewicz, Tomasz
O związkach między szczelnością budynków a mikroklimatem, komfortem wewnętrznym i zużyciem energii w budynkach niskoenergetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2014
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Guziec, Krzysztof
Możliwości wykorzystania strumienia unipolarnego w diagnostyce maszyn prądu przemiennego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2014
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Węgiel, Tomasz; Borkowski, Dariusz; Łopata, Stanisław
Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2014
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Marcinkowski, Robert
Postęp technologiczny a skuteczność komunikacji werbalnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2013
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Guziec, Krzysztof
Nowe doświadczenia w diagnostyce izolacji silników i generatorów metodą wyładowań niezupełnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2013
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kisilewicz, Tomasz
Przegrzewanie budynków niskoenergetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2013
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/