Problemy Rozwoju Miast : kwartalnik naukowy Instytutu Rozwoju Miast


Wariant tytułu Problemy Rozwoju Miast
Wydawca Instytut Rozwoju Miast (IRM)
ISSN 1733-2435
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Buczek, Piotr
Analiza wpływu budowy obwodnic Nowego Miasta Lubawskiego i Wałcza na klimat akustyczny otoczenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Rozwoju Miast : kwartalnik naukowy Instytutu Rozwoju Miast
Data wydania: 2016
ISSN: 1733-2435
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Zaborska-Jagiełło, Agnieszka
Wpływ przemysłów kreatywnych na rewitalizację zespołów poprzemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Rozwoju Miast : kwartalnik naukowy Instytutu Rozwoju Miast
Data wydania: 2013
ISSN: 1733-2435
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Zima, Krzysztof; Renata Kozik
Analiza inwestycji mieszkaniowych w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Rozwoju Miast : kwartalnik naukowy Instytutu Rozwoju Miast
Data wydania: 2013
ISSN: 1733-2435
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/