Pretekst


Wariant tytułu Pretekst : zeszyty Katedry Projektowania Architektonicznego
Pretekst : zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej
Pretekst : zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej / Wydział Architektury. Instytut Projektowania Architektonicznego. Politechnika Krakowska
Pretekst : zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej / Katedra Architektury Mieszkaniowej. Instytut Projektowania Architektonicznego. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska
Pretekst : zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej / Instytut Projektowania Architektonicznego. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska
Pretekst : zeszyty Zakładu Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej / Instytut Projektowania Architektonicznego. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska
Wydawca Zakład Architektury Mieszkanioweji Kompozycji Architektonicznej IPA WA PK
ISSN 2449-5247
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)