Seria Publikacji Naukowo-Badawczych IMGW–PIB


Wydawca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 4

Godyń, Izabela
Opłaty za wody opadowe a finansowanie kanalizacji deszczowej i zielonej infrastruktury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Matuszko, Dorota; Bartoszek, Krzysztof; Soroka, Jakub; Węglarczyk, Stanisław
Zmienność i zróżnicowanie usłonecznienia w Polsce w latach 1971-2018, na podstawie danych naziemnych i satelitarnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Radzicki, Krzysztof; Stoliński, Marek
Detekcja strefy nasilonego przepływu wody w podłożu holenderskiego wału morskiego metodą termo-aktywną
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Stefanek, Paweł; Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Howiacki, Tomasz
Światłowodowe pomiary przemieszczeń wieży ujęciowej W11 zlokalizowanej na terenie OUOW „Żelazny Most”
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/