Konsumpcja i Rozwój


Wydawca Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
ISSN 2083-6929
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7


Publikacje w tym tytule: 4

Stachura, Ewa
Wykorzystywanie innowacyjnych urządzeń w domu/mieszkaniu i proekologiczne zachowania konsumentów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Konsumpcja i Rozwój
Data wydania: 2015
ISSN: 2083-6929
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Stachura, Ewa
Sustainable housing environment and its impact on consumption patterns
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Konsumpcja i Rozwój
Data wydania: 2014
ISSN: 2083-6929
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Stachura, Ewa
Contemporary housing environment of Poland : dwelling attributes assessment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Konsumpcja i Rozwój
Data wydania: 2014
ISSN: 2083-6929
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Stachura, Ewa
Przestrzenne mierniki jakości zamieszkiwania w Polsce: wybór i ocena
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Konsumpcja i Rozwój
Data wydania: 2011
ISSN: 2083-6929
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/