Nano-design of zeolite-based catalysts for selective conversion of biomass into chemicals


Numer umowy UMO-2015/19/P/ST4/02482
Rodzaj projektu Polonez
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 7

Sobuś, Natalia; Czekaj, Izabela
Comparison of synthetic and natural zeolite catalysts’ behavior in the production of lactic acid and ethyl lactate from biomass-derived dihydroxyacetone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 4.146
Sobuś, Natalia; Michorczyk, Barbara; Piotrowski, Marcin; Kuterasiński, Łukasz; Chlebda, Damian K.; Łojewska, Joanna; Jędrzejczyk, Roman J.; Jodłowski, Przemysław; Kuśtrowski, Piotr; Czekaj, Izabela
Design of Co, Cu and Fe–BEA zeolite catalysts for selective conversion of lactic acid into acrylic acid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Letters
Data wydania: 2019
ISSN: 1572-879X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.482
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobuś, N.; Kurzydym, I.; Piotrowski, M.; Czekaj, I.
Ethyl lactate and pyruvic acid production from dihydroxyacetone over zeolite catalysts
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Kurzydym, Izabela; Czekaj, Izabela
Nano-design of zeolites biomass wastes valorization: dehydration of lactic acid into acrylic acid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Czekaj, Izabela; Sobuś, Natalia
Nano-design of zeolite-based catalysts for selective conversion of biomass into chemicals
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2018
Czekaj, Izabela; Sobuś, Natalia
Concepts of modern technologies of obtaining valuable biomass-derived chemicals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Czekaj, Izabela; Sobuś, Natalia
Vibrational structure of selected compounds derived from biomass: lignin dimers, selected aldopentoses and aldohexoses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chemistry and Chemical Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 1934-7383
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/