Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering


Wariant tytułu Inżynieria Mineralna : journal of the Polish Mineral Engineering Society
Wydawca Polish Mineral Engineering Society
ISSN 1640-4920
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
9 (od 2015)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Klasyfikacja ASJC 1906 Earth and Planetary Sciences: Geochemistry and Petrology
1909 Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Bogdał, Dariusz
Bioactive scaffolds for skin tissue engineering doped with gold nanoparticles prepared from waste biomass
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Radwan-Pragłowska, Julia; Sierakowska, Aleksandra
Carbon quantum dots (CQDs) prepared from waste biomass as a new class of biomaterials with luminescent properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Janus, Łukasz; Radwan-Pragłowska, Julia
Advanced biomaterials with semiconductive properties based on fungal chitosan
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Głąb, Magdalena; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena; Kołoczek, Henryk
Studies on physicochemical properties of selected apiproducts as materials for preparation of protein spheres
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurzydym, Izabela; Czekaj, Izabela
Nano-design of zeolites biomass wastes valorization: dehydration of lactic acid into acrylic acid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Żelazny, Sylwester; Iwaszczuk, Natalia; Jarzęcka, Anna
Wybrane aspekty i analiza ryzyka pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jarosiński, Andrzej; Żelazny, Sylwester; Cholewa, Marcin
Raw materials and possibilities of their obtaining in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2016
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bradło, Dariusz; Żukowski, Witold; Czupryński, Piotr; Witkowski, Karol
Potential of metal recovery from coal combustion products. Part II. Leaching of selected elements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bradło, Dariusz; Żukowski, Witold; Czupryński, Piotr; Jura, Konrad
Potential of metal recovery from coal combustion products. Part I. Physicochemical characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka; Matýsek, Dalibór; Marszałek, Marta
Preliminary study on processing pig manure with the filtration method and the possibility of applying the post-filtration sediment as a potential fertilising agent
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/