Wpływ krępowania odkształceń termicznych na charakterystykę odpryskiwania betonu w pożarze


Numer umowy UMO-2016/23/N/ST8/01155
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 10

Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela
Badanie odporności betonu na jego odpryskiwanie podczas pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela
Evaluation of nature and intensity of fire concrete spalling by frequency analysis of sound records
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement and Concrete Research
Data wydania: 2021
ISSN: 0008-8846
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 11.958
Mróz, Katarzyna; Tekieli, Marcin; Hager, Izabela
Measurement of strains and crack propagation by digital image correlation method in fire exposed concrete slab
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela
Experimental setup for assessment of concrete susceptibility to fire spalling
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mróz, Katarzyna
Assessment of spalling risk in concrete subjected to fire : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Mróz, Katarzyna; Tekieli, Marcin; Hager, Izabela
Feasibility study of digital image correlation in determining strains in concrete exposed to fire
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hager, I.; Mróz, K.; Tracz, T.
Contribution of polypropylene fibres melting to permeability change in heated concrete - the fibre amount and length effect
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1757-899X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hager, Izabela; Mróz, Katarzyna
Role of polypropylene fibres in concrete spalling risk mitigation in fire and test methods of fibres effectiveness evaluation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2019
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.057
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela; Tekieli, Marcin
Effect of cold rim on extent and type of concrete fire spalling
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela
Przyczyny i mechanizm powstawania odprysków betonu pod wpływem wysokiej temperatury wywołanej pożarem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Beton
Data wydania: 2017
ISSN: 1425-8129
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.468
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/