Otrzymywanie i badanie właściwości antyoksydacyjnych hydrożeli chitozanowych dotowanych węglowymi kropkami kwantowymi do zastosowań w terapii komórkowej


Numer umowy UMO-2017/25/N/ST8/02952
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 6

Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Radwan-Pragłowska, Julia; Sierakowska, Aleksandra
Carbon quantum dots (CQDs) prepared from waste biomass as a new class of biomaterials with luminescent properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janus, Łukasz; Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz
Smart, tunable CQDs with antioxidant properties for biomedical applications-ecofriendly synthesis and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Molecules
Data wydania: 2020
ISSN: 1420-3049
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.411
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janus, Łukasz; Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz
Facile synthesis of surface-modified carbon quantum dots (CQDs) for biosensing and bioimaging
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janus, Łukasz; Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz
Coumarin-modified CQDs for biomedical applications—two-step synthesis and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2020
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.923
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Radwan-Pragłowska, Julia
Microwave-assisted synthesis and characterization of poly(L-lysine)-based polymer/carbon quantum dot nanomaterials for biomedical purposes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2019
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.057
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Radwan-Pragłowska, Julia; Bogdał, Dariusz; Matysek, Dalibor
Chitosan-based carbon quantum dots for biomedical applications: synthesis and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nanomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 2079-4991
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.324
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/