Zaawansowane metody modelowania i pomiarów w technice cieplnej - cz. 2


Numer umowy Ś-4/400/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Porzuczek, Jan
Assessment of the spatial distribution of moisture content in granular material using Electrical Impedance Tomography
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Porzuczek, Jan
Assessment of the spatial distribution of moisture content in granular material using Electrical Impedance Tomography
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Sensors
Data wydania: 2019
ISSN: 1424-8220
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Porzuczek, Jan
Monitoring procesu suszenia owoców z zastosowaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Porzuczek, Jan
Monitoring procesu suszenia owoców z zastosowaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/