Molecular desing, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions


Numer umowy TEAM TECH/2016-2/15
Akronim POIR TEAM TECH
Rodzaj projektu POIR
Jednostka finansująca Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 51
123
następne

Tomal, Wiktoria; Krok, Dominika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Lepcio, Petr; Ortyl, Joanna
Harnessing light to create functional, three-dimensional polymeric materials: multitasking initiation systems as the critical key to success
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Additive Manufacturing
Data wydania: 2021
ISSN: 2214-8604
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 10.998
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hola, Emilia; Fiedor, Paweł; Dzienia, Andrzej; Ortyl, Joanna
Visible-light amine thioxanthone derivatives as photoredox catalysts for photopolymerization processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: ACS Applied Polymer Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2637-6105
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 4.089
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Świergosz, Tomasz; Kasprzyk, Wiktor; Ortyl, Joanna
Dwuskładnikowe systemy inicjujące do otrzymywania materiałów powłokowych przy wykorzystaniu źródeł światła LED
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Świergosz, Tomasz; Kasprzyk, Wiktor; Ortyl, Joanna
Nowe rozpuszczalne w wodzie dwuskładnikowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotochemicznego otrzymywania materiałów hydrożelowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stalmach, Paweł; Tomal, Wiktoria; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
Akcelerowanie procesów fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu wysokowydajnych koinicjatorów organicznych stanowiących kompleksy irydu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stalmach, Paweł; Szymaszek, Patryk; Fiedor, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Monitorowanie kinetyki otrzymywania hydrożelowych superabsorbentów polimerowych za pomocą molekularnych sond fluorescencyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Jankowska, Magdalena; Petko, Filip; Świeży, Andrzej; Galek, Mariusz; Tomal, Wiktoria; Stalmach, Paweł; Krok, Dominika; Starzak, Katarzyna; Niezgoda, Paweł; Środa, Patrycja; Hola, Emilia; Topa, Monika; Pilch, Maciej
Fotochemiczne drukowanie przestrzenne obiektów 3D – procesy fotopolimeryzacji i nowe systemy fotoinicjujące
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Niezgoda, Paweł; Jankowska, Magdalena; Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Fotoutwardzalne kompozycje polimerowe dedykowane do druku 3D przy zastosowaniu źródeł światła typu VIS-LED – nowe aspekty związane z analizą kinetyki fotopolimeryzacji w technologii szybkiego prototypowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Niezgoda, Paweł; Jankowska, Magdalena; Ortyl, Joanna
Badania efektywności inicjacji procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu nowych dwuskładnikowych systemów fotoinicjujących działających poprzez mechanizm fotoutleniająco-fotoredukujący
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-amino-4-metylo-6-benzeno-6-heteroarylu-1,3-dikarbonitrylu- określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Otrzymywanie polimerowych materiałów kompozytowych typu IPN wzmacnianych włóknami szklanymi oraz węglowymi na drodze procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Hola, Emilia; Gruchała, Alicja; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Non-destructive visual inspection of photocurable coatings based on fluorescent response of naked-eye visible colorimetric and fluorescent sensors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Polymer Journal
Data wydania: 2021
ISSN: 0014-3057
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.598
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna
Fluorescencyjne sensory do detekcji stopnia usieciowania powłok polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna
Pochodne tioksantonu jako jednoskładnikowe inicjatory do procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna
Terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers in bimolecular photoinitiating systems for 3D printing application
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2021
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna
Novel thioxanthone derivatives – synthesis and performance in photopolymerization processes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2021
Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Laboratoryjny fotoreaktor multiled do prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz reakcji fotokatalitycznych w układzie homogenicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Technologia fluorescencyjnej adaptacji warunków prowadzenia efektywnego druku 3D-VAT z wykorzystaniem analizy on-line i in-situ parametrów spektroskopowych utwardzanego obiektu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Petko, Filip; Świeży, Andrzej; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Real-time FT-IR as a non-destructive and non-invasive method for straightforward on-line monitoring of cationic photopolymerization
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2021
Świeży, Andrzej; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Highly efficient coumarin based iodonium salt as an one-component photoinitiating system for silica/zinc oxide filled epoxide/vinyl ether composites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2021

123
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/