Rozwój biomateriałów modyfikowanych nanokrystaliczną celulozą do zastosowań termoizolacyjnych w niskich temperaturach


Numer umowy M-ERA.NET2/2017/2/2018
Akronim M-ERA-NET
Rodzaj projektu LIDER
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 10

Kurańska, Maria; Cabulis, Ugis; Prociak, Aleksander; Polaczek, Krzysztof; Uram, Katarzyna; Kirpluks, Mikelis
Scale-up and testing of polyurethane bio-foams as potential cryogenic insulation materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Zemła, Marcin; Prociak, Aleksander; Michałowski, Sławomir
Bio-based rigid polyurethane foams modified with phosphorus flame retardants
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2022
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Uram, Katarzyna; Prociak, Aleksander; Vevere, Laima; Pomilovskis, Ralfs; Cabulis, Ugis; Kirpluks, Mikelis
Natural oil-based rigid polyurethane foam thermal insulation applicable at cryogenic temperatures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Prociak, Aleksander; Uram, Katarzyna; Polaczek, Krzysztof; Leszczyńska, Milena; Malewska, Elżbieta; Pulit-Prociak, Jolanta; Czajka, Anna; Michałowski, Sławomir; Ryszkowska, Joanna
Poliuretanowe materiały termoizolacyjne z udziałem surowców odnawialnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Michałowski, Sławomir; Leszczyńska, Milena; Czajka, Anna; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Pianki poliuretanowe modyfikowane napełniaczami celulozowymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Uram, Katarzyna; Bryk, Mirosław
Natryskowe bio-pianki poliuretanowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Czajka, Anna; Leszczyńska, Milena; Bulski, Radosław; Uram, Katarzyna; Ryszkowska, Joanna; Prociak, Aleksander; Michałowski, Sławomir
Kompozytowe pianki poliuretanowe z dodatkiem mikrocelulozy do zastosowań termoizolacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bryk, Mirosław; Uram, Katarzyna; Michałowski, Sławomir; Prociak, Aleksander
Badania adhezji powłok termorefleksyjnych do pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Prociak, Aleksander; Kurańska, Maria; Uram, Katarzyna; Wójtowicz, Monika
Bio-polyurethane foams modified with a mixture of bio-polyols of different chemical structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Uram, Katarzyna; Leszczyńska, Milena; Prociak, Aleksander; Czajka, Anna; Gloc, Michał; Leszczyński, Michał K.; Michałowski, Sławomir; Ryszkowska, Joanna
Polyurethane composite foams synthesized using bio-polyols and cellulose filler
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/