Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. PK

Cracow University of Technology

Department of Automatic Control and Information Technology

Institute of Thermal Power Engineering

Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska. Katedra Systemów Transportowych

SKNKŻ Conkret

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych PK Conkret

Wydaw. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

ZRMiRZ PK
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 902
poprzednie
1234567 ... 46
następne


Modern polymeric materials for environmental applications. Vol. 8, 8th International Seminar including Special Session 'Polyhydroxyalkanoates: synthesis, modification and applications', Kraków, 17-19 May 2023. Iss. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Grądziel, Sławomir
Wybrane zagadnienia z eksploatacji kotłów energetycznych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2023

Modern polymeric materials for environmental applications. Vol. 8, 8th International Seminar including Special Session 'Polyhydroxyalkanoates: synthesis, modification and applications', Kraków, 17-19 May 2023. Iss. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Sienkiewicz, Anna; Czub, Piotr
The application of additives of natural origin to compositions based on epoxy resins
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Generowicz, Agnieszka; Kultys, Henryk; Natkaniec, Andrzej; Sobczyk, Jacek; Bator, Tomasz
Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich : poradnik techniczny
Typ: książka
Data wydania: 2023
Skrzyniowska, Dorota; Zima, Wiesław
Podstawy wentylacji i klimatyzacji
Typ: książka
Data wydania: 2023
Firek, Marek
Wystawa poplenerowa : plener rysunkowy 2022. Muzeum Kościuszkowskie. Galeria Bastion, marzec – kwiecień 2023
Typ: książka
Data wydania: 2023
Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
A comparison and analysis of construction defects on the example of single-family houses and multifamily buildings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Juszczyk, Michał
Review and lessons learned on the use of neural network ensembles for estimates of construction cost
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Plebankiewicz, Edyta
The relationship between input data and building-maintenance life-cycle costs
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

New trends in construction management
Typ: książka
Redaktor: Plebankiewicz, Edyta
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2023
Łapuszek, Marta
Podstawy rewitalizacji dolin rzecznych
Typ: książka
Data wydania: 2023
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech
Kanalizacje
Typ: książka
Data wydania: 2023
Tabiś, Bolesław
Dyfuzyjny ruch masy : dyfuzja w materiałach porowatych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022
Polus, Michał
Cryptosporidium i wodnopochodna kryptosporydioza: nowoczesne metody wykrywania, identyfikacji i oceny zagrożenia epidemiologicznego
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022
Kusionowicz, Teresa
Innowacyjne rozwiązania architektoniczno-budowlane zamku Krzyżtopór w Ujeździe
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022

Development in machining technology : scientific - research reports. Vol. 10
Typ: książka
Redaktor: Zębala, Wojciech, Maňková, Ildikó
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2022
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Podstawy turystyki i wypoczynku w kontekście wybranych uwarunkowań społeczno-gospodarczych Polski
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022
Bojarski, Antoni; Godyń, Izabela; Lenar-Matyas, Anna; Mączałowski, Andrzej; Nachlik, Elżbieta
Water management in Poland in conditions of development and climate change
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Firek, Marek
Wystawa poplenerowa : plener rysunkowy 2022. Muzeum Lotnictwa Polskiego, grudzień 2022 – styczeń 2023
Typ: książka
Data wydania: 2022

poprzednie
1234567 ... 46
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/