Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. PK

Cracow University of Technology

Department of Automatic Control and Information Technology

Institute of Thermal Power Engineering

Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska. Katedra Systemów Transportowych

SKNKŻ Conkret

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych PK Conkret

Wydaw. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

ZRMiRZ PK
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 902
poprzednie
1234567891011 ... 46
następne


Challenges for the market of production, operation and maintenance of rail vehicles : monograph
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Flaga, Andrzej; Szarata, Andrzej; Flaga, Łukasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Kiesiewicz, Bartosz; Krajewski, Piotr; Pistol, Aleksander
Sprawozdanie i wnioski z konferencji: Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Flaga, Andrzej; Flaga, Łukasz; Pistol, Aleksander
Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej i jego możliwości badawcze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Krajewski, Piotr; Pistol, Aleksander; Flaga, Łukasz; Flaga, Andrzej
Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery – efektywność różnych typów kominów wentylacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pistol, Aleksander; Krajewski, Piotr; Flaga, Łukasz; Flaga, Andrzej
Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery – konfiguracja koncentryczna wież wentylacyjnych z centralnym kominem wentylacyjnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Flaga, Łukasz; Pistol, Aleksander; Krajewski, Piotr; Flaga, Andrzej
Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery – wieże wentylacyjne w konfiguracji liniowej na terenie o określonej chropowatości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Flaga, Andrzej
Działanie dynamiczne na warstwę przyziemną powietrza jako efektywna metoda poprawy przewietrzania i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych
Typ: książka
Redaktor: Flaga, Andrzej, Flaga, Łukasz
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Pazdanowski, Michał
Wybrane aspekty niektórych zastosowań Uogólnionej Metody Różnic Skończonych w analizie naprężeń resztkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Milewski, Sławomir
Wybrane kombinacje metod obliczeniowych i ich zastosowania w inżynierii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Magiera, Jacek
Zbieżność iteracyjnej estymacji błędu a posteriori danych eksperymentalnych metodą aproksymacji fizycznie uzasadnionej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łyziak-Dyga, Paulina; Szkodlarski, Wojciech
Polskie łaźnie w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie rewaloryzacji kompleksu łaźni w łańcuckim zamku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Huebner, Jarosław
Znaczenie architektury dwudziestolecia międzywojennego w dziele edukacji narodu – na przykładzie budowy publicznej szkoły powszechnej w Gliniku Mariampolskim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Wybrane zastosowania metod obliczeniowych w inżynierii lądowej
Typ: książka
Redaktor: Słoński, Marek
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 5, Architektura dla edukacji, wypoczynku i higieny w Małopolsce
Typ: książka
Redaktor: Motak, Maciej
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Woźniczka, Magdalena
Forpoczty miasta. Trzeci pierścień przedmieść Krakowa w okresie międzywojennym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Suchoń, Filip
Uśpiona twierdza. Tereny i obiekty poforteczne w międzywojennym Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Motak, Maciej
Architekci czy rzemieślnicy? O budowniczych krakowskich okresu międzywojennego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 6, Planowanie, budowanie i ulepszanie Wielkiego Krakowa w odrodzonym państwie
Typ: książka
Redaktor: Motak, Maciej
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Flaga, Andrzej; Flaga, Łukasz
Wielokryterialne studium lokalizacji głównych kanałów dynamicznego przewietrzania Krakowa i okolic
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1234567891011 ... 46
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/