Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. PK

Cracow University of Technology

Department of Automatic Control and Information Technology

Institute of Thermal Power Engineering

Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska. Katedra Systemów Transportowych

SKNKŻ Conkret

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych PK Conkret

Wydaw. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

ZRMiRZ PK
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 961
poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 49
następne

Milewski, Sławomir
Wybrane kombinacje metod obliczeniowych i ich zastosowania w inżynierii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Magiera, Jacek
Zbieżność iteracyjnej estymacji błędu a posteriori danych eksperymentalnych metodą aproksymacji fizycznie uzasadnionej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łyziak-Dyga, Paulina; Szkodlarski, Wojciech
Polskie łaźnie w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie rewaloryzacji kompleksu łaźni w łańcuckim zamku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Huebner, Jarosław
Znaczenie architektury dwudziestolecia międzywojennego w dziele edukacji narodu – na przykładzie budowy publicznej szkoły powszechnej w Gliniku Mariampolskim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Wybrane zastosowania metod obliczeniowych w inżynierii lądowej
Typ: książka
Redaktor: Słoński, Marek
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 5, Architektura dla edukacji, wypoczynku i higieny w Małopolsce
Typ: książka
Redaktor: Motak, Maciej
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Woźniczka, Magdalena
Forpoczty miasta. Trzeci pierścień przedmieść Krakowa w okresie międzywojennym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Suchoń, Filip
Uśpiona twierdza. Tereny i obiekty poforteczne w międzywojennym Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Motak, Maciej
Architekci czy rzemieślnicy? O budowniczych krakowskich okresu międzywojennego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 6, Planowanie, budowanie i ulepszanie Wielkiego Krakowa w odrodzonym państwie
Typ: książka
Redaktor: Motak, Maciej
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Flaga, Andrzej; Flaga, Łukasz
Wielokryterialne studium lokalizacji głównych kanałów dynamicznego przewietrzania Krakowa i okolic
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Czubiński, Jacek
Domy wypoczynkowe i pensjonaty w Worochcie na Huculszczyźnie w okresie międzywojennym – próba systematyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pamin, Jerzy; Mucha, Marzena
Analiza MES wybranych zagadnień wyboczenia konstrukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bogdanowska, Monika
O tynkach doby międzywojennego modernizmu. Techniki, technologie i problemy ochrony
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Rachwalik, Rafał
Absoluty. Otrzymywanie, właściwości i zastosowania
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Juliszewski, Tadeusz; Chmielewski, Wojciech Jan; Olszewska-Gniadek, Joanna
Ergonomia wobec wielokulturowości. Cz. 2
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Złowodzki, Maciej; Piekarski, Marian; Trzyniec, Karolina
Ergonomia wobec wielokulturowości. Cz. 1
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Gajewska, Teresa; Stawiarski, Patryk
Study of the macroeconomic environment of intermodal transport in Poland using PEST methodology
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gajewska, Teresa; Grabarz, Anna
Theoretical models of measures of selected key performance indicators and supporting indicators in the transport of food products
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Michnej, Maciej
The role of a third body in fretting wear
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 49
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/