Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. PK

Cracow University of Technology

Department of Automatic Control and Information Technology

Institute of Thermal Power Engineering

Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska. Katedra Systemów Transportowych

SKNKŻ Conkret

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych PK Conkret

Wydaw. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

ZRMiRZ PK
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 961
poprzednie
123456789 ... 49
następne

Plebankiewicz, Edyta
The relationship between input data and building-maintenance life-cycle costs
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

New trends in construction management
Typ: książka
Redaktor: Plebankiewicz, Edyta
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2023
Łapuszek, Marta
Podstawy rewitalizacji dolin rzecznych
Typ: książka
Data wydania: 2023
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech
Kanalizacje
Typ: książka
Data wydania: 2023
Tabiś, Bolesław
Dyfuzyjny ruch masy : dyfuzja w materiałach porowatych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022
Polus, Michał
Cryptosporidium i wodnopochodna kryptosporydioza: nowoczesne metody wykrywania, identyfikacji i oceny zagrożenia epidemiologicznego
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022
Kusionowicz, Teresa
Innowacyjne rozwiązania architektoniczno-budowlane zamku Krzyżtopór w Ujeździe
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022

Development in machining technology : scientific - research reports. Vol. 10
Typ: książka
Redaktor: Zębala, Wojciech, Maňková, Ildikó
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2022
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Podstawy turystyki i wypoczynku w kontekście wybranych uwarunkowań społeczno-gospodarczych Polski
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022
Bojarski, Antoni; Godyń, Izabela; Lenar-Matyas, Anna; Mączałowski, Andrzej; Nachlik, Elżbieta
Water management in Poland in conditions of development and climate change
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Firek, Marek
Wystawa poplenerowa : plener rysunkowy 2022. Muzeum Lotnictwa Polskiego, grudzień 2022 – styczeń 2023
Typ: książka
Data wydania: 2022

Water management in Poland and Ukraine in conditions of development and climate change : monograph
Typ: książka
Redaktor: Nachlik, E., Gerasimov, I.
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2022

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 7, Wielkie miasta Drugiej Rzeczpospolitej. Wybrane zagadnienia architektury i urbanistyki metropolii trzech dawnych zaborów
Typ: książka
Redaktor: Motak, Maciej
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2022
Działek, Jarosław; Gibała-Kapecka, Beata; Kapecki, Tomasz; Nóżka, Marcjanna; Ozga, Agnieszka; Smagacz-Poziemska, Marta
Przestrzenie troski : nowa przestrzeń 2022
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022

Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni : streszczenia referatów
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2022
Ślusarczyk, Łukasz; Franczyk, Emilia
Cutting zone temperature prediction during orthogonal turning of grade 2 titanium
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Harmatys, Wiktor
Modelowanie dokładności optycznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022
Zębala, W.; Młynarski, S.; Doliński, D.; Ślusarczyk, Ł.
Thermovision measurement of contact temperature in the machining zone during grinding with lamellar grinding discs
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Latosińska, Ksenia; Zębala, Wojciech; Słodki, Bogdan
Turning data optimization of titanium alloy made by casting and DMLS method
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Złowodzki, Maciej
Ergonomia wobec pandemii – tytułem wprowadzenia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
123456789 ... 49
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/