Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. PK

Cracow University of Technology

Department of Automatic Control and Information Technology

Institute of Thermal Power Engineering

Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska. Katedra Systemów Transportowych

SKNKŻ Conkret

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych PK Conkret

Wydaw. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

ZRMiRZ PK
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 961
poprzednie
12345678 ... 49
następne

Staroń, Anita; Kijania-Kontak, Magda; Dziadas, Mariusz; Staroń, Paweł; Banach, Marcin
Obtaining of oil blocks from pyrolysis oil and their impact on environment
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stachowicz, Karolina; Łukaszewska, Izabela; Zając, Paulina; Raftopoulos, Konstantinos N.; Pielichowski, Krzysztof
Hydrogen bonding and glass transition in non-isocyanate polyurethanes with a hydrophilic backbone
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stachak, Piotr; Korzeniak, Paulina; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Micro-structural studies of foamed non-isocyanate polyurethanes (NIPU) and NIPU/POSS composites, obtained by particle leaching method
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Rusin-Żurek, Karina; Kuciel, Stanisław
Influence of addition of microcellulose fibers on the properties of antibacterial composites based on polypropylene from renewable sources
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Raftopoulos, Konstantinos N.; Łukaszewska, Izabela; Stachak, Piotr; Bujalance Calduch, Carlos; Martínez Ramil, Jacobo; Pielichowski, Krzysztof
Hydration induced plasticization in non-isocyanate polyurethane systems
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pulit-Prociak, Jolanta
Silver, copper and zinc oxide nanoparticles as valuable additives in polymeric materials
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria
Hemp seed oil as new source of raw materials for the synthesis of bio-polyols for open-cell polyurethane biofoams
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ozimek, Jan; Malarz, Katarzyna; Mrozek-Wilczkiewicz, Anna; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Biological properties of HDI-based polyurethane/POSS hybrid composites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mierzwa, Ewa; Bednarz, Szczepan
Itaconic esters obtained by enzymatic esterification as monomers for non-polar polymers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mielczarek, Kacper; Topa-Skwarczyńska, Monika; Bujok, Sonia; Wierzbicki, Samuel; Konefeł, Rafał; Nevoralová, Martina; Beneš, Hynek; Ortyl, Joanna; Bednarz, Szczepan
Itaconic acid – quaternary ammonium salts mixtures: effect of ammonium salts structure on the free-radical polymerisation of itaconic acid
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sołtys, Krzysztof; Michałowski, Sławomir
Modification of microporous polyurethane elastomers using bio-polyols
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Modern polymeric materials for environmental applications. Vol. 8, 8th International Seminar including Special Session 'Polyhydroxyalkanoates: synthesis, modification and applications', Kraków, 17-19 May 2023. Iss. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Grądziel, Sławomir
Wybrane zagadnienia z eksploatacji kotłów energetycznych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2023

Modern polymeric materials for environmental applications. Vol. 8, 8th International Seminar including Special Session 'Polyhydroxyalkanoates: synthesis, modification and applications', Kraków, 17-19 May 2023. Iss. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Sienkiewicz, Anna; Czub, Piotr
The application of additives of natural origin to compositions based on epoxy resins
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Generowicz, Agnieszka; Kultys, Henryk; Natkaniec, Andrzej; Sobczyk, Jacek; Bator, Tomasz
Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich : poradnik techniczny
Typ: książka
Data wydania: 2023
Skrzyniowska, Dorota; Zima, Wiesław
Podstawy wentylacji i klimatyzacji
Typ: książka
Data wydania: 2023
Firek, Marek
Wystawa poplenerowa : plener rysunkowy 2022. Muzeum Kościuszkowskie. Galeria Bastion, marzec – kwiecień 2023
Typ: książka
Data wydania: 2023
Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
A comparison and analysis of construction defects on the example of single-family houses and multifamily buildings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Juszczyk, Michał
Review and lessons learned on the use of neural network ensembles for estimates of construction cost
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
12345678 ... 49
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/